2014-10-15

Svensk e-identitet AB (SVEID) har anlitat Nordic Medtest för att testa ”Mobil Access – SITHS för surfplattor” – en ny tjänst från SVEID som gör att vård- och omsorgsgivare kan använda valfri surfplatta för åtkomst till vårdrelaterade system med befintliga SITHS-kort.


 
Svensk e-identitet AB är specialiserade på lösningar för inloggning och signering till alla former av webbplatser, organisationer och applikationsleverantörer. Utöver tjänster för inloggning och signering ger Svensk e-identitet ut så kallade SITHS-kort – en nationell standard för inloggning inom vård- och omsorg.
 
”Mobil Access – SITHS för surfplattor” är en ny tjänst från Svensk e-identitet AB som gör att vård- och omsorgsgivare kan använda valfri mobil enhet för åtkomst till vårdrelaterade system med hjälp av en kortläsare (Mobile Smart Card Readers) och ett SITHS-kort.
 
Svensk e-identitet har anlitat Nordic Medtest för test och verifiering av den lösning som baseras på olika mobila enheter från Apple såsom iPad och iPhone och kortläsare (Tactivo) från Precise Biometrics. I testuppdraget ingår att verifiera ett antal kombinationer av hårdvara och mjukvara som kunden (SVEID) ställer upp.
 
Den vårdapplikation som testas är Pascal-DOS – ett webbaserat vårdsystem för dosering av läkemedel. Applikationen ägs av Inera som Nordic Medtest har ett samarbetsavtal med – därför var det naturligt att NMT anlitades för verifiering av lösningen.
 
I detta fall kommer Nordic Medtest att testa framför allt:

  • att lösningen fungerar rent tekniskt – det vill säga att det är möjligt att logga in med de givna kombinationerna;
  • att lösningen följer regelverket kring PUL och PDL – det vill säga att inga persondata exponeras eller lagras på ett otillbörligt sätt;
  • att lösningen uppfyller kraven på prestanda (att användandet inte tar för lång tid), användarkommunikation (att det är tydligt och lättfattligt hur man gör som användare), säkerhet (att ingen obehörig får tillgång till information), med mera.

……………………………………
 
Svensk e-identitet AB är specialiserade på lösningar för inloggning och signering till alla former av webbplatser, organisationer och applikationsleverantörer. Företaget är sedan starten helägt av grundarna. Läs mer på www.e-identitet.se
 
”Mobil Access – SITHS för surfplattor” är en tjänst från Svensk e-identitet AB som gör att vård- och omsorgsgivare kan använda valfri surfplatta för åtkomst till vårdrelaterade system med befintliga SITHS-kort. Läs mer på www.e-identitet.se/index.php?page=mobilt_siths
 
Tactivo är en mobil smartkortläsare framtagen för Apples smartphones och surfplattor, men täcker även in lösningar för Android. Tactivo gör det möjligt för vårdpersonal att snabbt och säkert få mobil tillgång till organisationens vårdsystem genom verifiering av SITHS-kortet. Tactivo skyddar både den information som finns lagrad lokalt i enheten och i kommunikationen online genom att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Läs mer på www.precisebiometrics.com/mobile-smart-card-readers