Vi möter Catarina Olsson som i höstas började på Nordic Medtest och jobbar som testledare i ett av våra större leveransprojekt.

Hur har de första månaderna på Nordic Medtest varit?
Intensiva men väldigt roliga! Det har varit mycket att sätta sig in i, dels runt projektets struktur och dess omvärld med landsting, journalsystemsleverantörer och intygsmottagare, dels att skapa en grundläggande förståelse för de system vi jobbar med. Här har jag dock fått väldigt bra support från kollegor och tidigare testledare som gett mig en bra överlämning och många bra dragningar.

Vad jobbar du med just nu?
Jag jobbar som testledare för intygsprojektet men har även varit med och testat den senaste tiden. Intygsprojektet har varit igång i flera år och utvecklar tjänster för digitalisering av olika typer av intyg från sjukvården.Vi har den senaste tiden jobbat mest med applikationer för att skapa intyg som skickas från vården och vidare till olika myndigheter men också intygsrelaterade applikationer för invånare och sjukvårdspersonal.

Har det hänt några extra spännande under de första månaderna?
Det mest spännande som hänt är nog den senaste produktionssättningen av intygstjänsterna. Detta gick inte helt problemfritt men vi kunde bidra aktivt med att testa av hotfixar för att komma vidare snabbt och få upp systemen. Sedan är det förstås jättekul att vara med på resan som Nordic Medtest gör.

Har du upptäckt något speciellt ”bakom väggarna” som utmärker Nordic Medtest?
Det finns ett stort engagemang i bolaget där många varit bidragande till att ta verksamheten från ett projekt till ett eget bolag.
Jag upplever också en stor drivkraft hos både anställda och konsulter att tillsammans bidra till att Nordic Medtest fortsätter att utvecklas på samma positiva sätt som hittills.