Nordic Medtest fortsätter att växa och sysselsätter idag 35 medarbetare. Efterfrågan på Nordic Medtests experttjänster är hög. Nu söks flera nya medarbetare som vill vara med i den fortsatta utvecklingen.

Nordic Medtest söker just nu testledare och tekniska testare för att utöka leveranskapaciteten. Utöver detta söks även en verksamhetsutvecklare. Magnus Lindström är operativ chef och platschef på kontoret i Karlstad. Han berättar om fortsatt högt tryck i leveranserna och många nya uppdrag på gång.

”Det är såklart väldigt roligt att efterfrågan och intresset för våra testtjänster ökar. För att möta behovet så behöver vi fler duktiga medarbetare” säger Magnus Lindström.

Nordic Medtest har nu passerat ettårsdagen som eget bolag och med en stabilitet i både ägarkonstruktion och uppdragstäckning ser framtiden ljus ut. Moderbolaget Inera har nu ett samordningsuppdrag för e-hälsotjänster som har utökats till att inkludera Sveriges kommuner.

”Digitaliseringen av offentliga verksamheter har i mångt och mycket bara påbörjats. Test- och kvalitetssäkring har dessutom de senaste åren setts som allt viktigare vid utveckling och införande av nya digitala tjänster. Det genererar nytta och värde för såväl verksamheter och användare som patienter och invånare” avslutar Magnus Lindström.