Anton Engman och Anders Olsson läser IT-design med inriktning programvarudesign på Karlstads Universitet. De gör sin sista termin på programmet och gör sitt uppsatsarbete på uppdrag av Nordic Medtest AB.

Anton, främst på bilden, berättar att de skriver sin kandidatuppsats om arbetet de gör på Nordic Medtest.

-Vi jobbar med standarder för att överföra mätresultat för barns tillväxtdata, som man gör på kontroller hos BVC. Det kommer en ny standard, FHIR, för informationsutbyte mellan system inom e-hälsa. Så vår uppgift är att ta en begränsad mängd data från den tidigare standarden RIVTA och översätta den till FHIR. Det här gör vi för att olika system ska kunna kommunicera med varandra.

Anders fortsätter att beskriva varför det här arbetet behöver göras.

-Till exempel om ett barn mäts på BVC i en kommun och sedan flyttar till en annan kommun med ett annat system, så måste informationen kunna följa med. RIVTA är den standard som finns idag men flera regioner har redan köpt in FHIR och det anses vara det som kommer bli stort framöver. Men de två olika standarderna kommer nog att leva parallellt under lång tid. Vårt arbete går ut på att ta fram regler för hur det ska gå till när information skickas mellan dessa olika standarder.

Praktik på Nordic Medtest

Anders Olsson kontaktade Robert Magnusson, teamchef och portföljansvarig på Nordic Medtest och frågade honom om företaget hade möjlighet att ta emot två studenter för uppsatsarbete och i så fall vad de skulle kunna få göra. Robert presenterade flera alternativ och de valde arbetet med FHIR, då det var mest intressant.

”Spännande över lag med bredare kunskap om testning och kvalitetssäkring av mjukvara, som vi sedan kan ta med oss ut i arbetslivet när vi ska utveckla produkter.”

Anders Olsson

Anton och Anders berättar att de inte hade någon tidigare erfarenhet av testning. Det har inte varit ett problem för dem i sitt arbete, eftersom övrig personal på Nordic Medtest ställt upp med genomgångar i testmetodik, gett dem information och svarat på frågor.

-Spännande över lag med bredare kunskap om testning och kvalitetssäkring av mjukvara, som vi sedan kan ta med oss ut i arbetslivet när vi ska utveckla produkter, säger Anders.

En bild på Anton och Anders
Nyheter
2 september, 2021
Nordic Medtest fick i början av året ett utökat ansvar som test- och utvecklingscenter...
29 mars, 2021
Martin Jansson, testexpert på Nordic Medtest, är med i programkommittén för ett globalt digitalt...
10 februari, 2021
Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, får utökat ansvar som Ineras test- och utvecklingscenter. Beslutet är...