En förutsättning för affärsmässig framgång är att kunderna känner förtroende för och tillit till vår förmåga att ta ansvar för testaffären och garantera rätt kvalitet i varje leverans. Samt att vi leverera tjänster och produkter som uppfyller eller överträffar både kundernas och övriga intressenters förväntningar.

Det är anledningen till att Nordic Medtest strukturerat och dokumenterat viktiga processer med målsättningen att jobba efter ISO 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet) och ISO 9001 (ledningssystem för kvalitet).

Nordic Medtest kan i sina uppdrag hantera information som är av känslig art, ur såväl individ- och vårdgivarperspektiv som kunders affärsperspektiv. Därför är informationssäkerhet en central del av vårt arbetssätt.

Nordic Medtest jobbar systematiskt med arbetsmiljö som en naturlig del i verksamheten via målstyrning, ledning och uppföljning som leder till aktiviteter, åtgärder och förbättringar. Därför har vi etablerat och arbetar utifrån vår arbetsmiljöpolicy.

Läs mer om vår kvalitetspolicy:

Kvalitetspolicy

Läs mer om informationssäkerhet:

informationssäkerhetspolicy

Läs mer om vår arbetsmiljöpolicy:

Arbetsmiljöpolicy

Kontakta mig
Jörgen Larsson
Enhetschef/Kvalitetsansvarig
Nyheter
23 mars, 2020
Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och...
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...