Vår definition på testning är:

”Testning är en empirisk, teknisk undersökning
som görs i syfte att ta fram kvalitetsrelaterad
information om en produkt åt intressenter.”

/CEM KANER, ÖVERSÄTTNING HENRIK EMILSSON OCH RIKARD EDGREN

Denna definition återkommer vi ofta till för att påminna oss om att vi har ett uppdrag att följa, att vi ska fokusera på det som är viktigt och rapportera värdefull information på rätt sätt till de som behöver informationen. Vi kan också härleda våra tankar om test från denna definition och hur det återspeglar sig i det praktiska arbetet vi utför. Baserat på detta har vi även tagit fram en egen testfilosofi, som ger oss som företag en gemensam syn på hur vi ser på testning.

Här beskriver vi tankar kring vad det innebär att ta fram värdefull information åt de som behöver fatta beslut och hur vi kan fokusera på det som är viktigt. Vi resonerar även kring begreppet kvalitet, vikten av att lyssna och förstå intressenters behov och vilka verktyg man kan använda sig av i testningen.

Kontakta mig
Henrik Emilsson
Teststrateg
Nyheter
23 mars, 2020
Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och...
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...