”Man kan inte två gånger kliva ner i samma flod.”

/HERAKLEITOS

Alla projekt är unika; både du och din omvärld förändras och utvecklas kontinuerligt.

Därför vi har tagit fram en testmetodik som är upplagd för att vi som testledare och testare själva ska komma till insikt och förstå vad som är viktigt i projektet, samt hur vi kan ta fram lösningsförslag som är anpassade efter projektet och dess omgivning. Detta innebär att vi använder heuristiska modeller som stöd för att hjälpa till med att samla in värdefull information, ge stöd i analyser, samt komma fram med bra idéer om hur vi kan lösa kunders problem och uppdrag.

Genom att utarbeta en teststrategi som är unik för situationen skapar vi en lösningsbeskrivning för de specifika problem som testuppdraget innehåller. Teststrategin kan användas som diskussionsunderlag i samtal med intressenter och vi kan både förhandla om innehållet och förändra efter återkoppling.

Målet är att ha en förankrad teststrategi som ligger i linje med testuppdraget och intressenternas förväntningar.

 

Så här jobbar vi

 

Test-användbarhet-interoperabilitet.informationssäkerhet-lagar&förordningar
Kontakta mig
Henrik Emilsson
Testexpert
Nyheter
27 november, 2020
Rikard Edgren, testexpert på Nordic Medtest, kammade hem pris för bästa tutorial på Europas...
29 september, 2020
Vi välkomnar Jonathan Petrone och Marielle Sellin till vår växande verksamhet. Under 2018 praktiserade...
18 september, 2020
Nordic Medtest arbetar med testning för att förbättra tillgängligheten och användarupplevelser i nationella tjänster,...