”Man kan inte två gånger kliva ner i samma flod.”

/HERAKLEITOS

Alla projekt är unika; både du och din omvärld förändras och utvecklas kontinuerligt.

Det är därför vi har tagit fram en testmetodik som är upplagd för att vi som testledare och testare själva ska komma till insikt och förstå vad som är viktigt i projektet, samt hur vi kan ta fram lösningsförslag som är anpassade efter projektet och dess omgivning. Detta innebär att vi använder heuristiska modeller som stöd för att hjälpa till med att samla in värdefull information, ge stöd i analyser, samt komma fram med bra idéer om hur vi kan lösa kunders problem och uppdrag.

Genom att utarbeta en teststrategi som är unik för situationen skapar vi en lösningsbeskrivning för de specifika problem som testuppdraget innehåller. Och genom att använda teststrategin som ett diskussionsunderlag i samtal med intressenterna, kan vi både förhandla om innehållet och förändra efter återkoppling. Målet är att ha en förankrad teststrategi som ligger i linje med testuppdraget och intressenternas förväntningar.

 

Så här jobbar vi

 

Kontakta mig
Henrik Emilsson
Teststrateg
Nyheter
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...
30 augusti, 2019
Från och med 1 september är Karin Lindh enhetschef på Nordic Medtest. Karin kommer...