Här kan du läsa om några av våra medarbetare och hur det är att arbeta på Nordic Medtest. Vi beskriver vilka vi är, vårt uppdrag och hur vi gör nytta för samhället.

 

 

Nyanställd utvecklare på Nordic Medtest
Testare som berättar om sin första tid på Nordic Medtest.
Testledare med bred testerfarenhet.
Testexpert och efterfrågad föreläsare som arbetar med support, både internt och externt.
Arbetet i Första linjens digitala vård är till nytta för invånarna.
Möjliggör att information om individer delas på ett säkert sätt.
Pilotstöd i projektet Säker digital kommunikation, SDK.
Arbetar med automationstester i 1177 Vårdguiden.