För att vi kan test, kvalitetssäkring, e-hälsa, samt vård och omsorg. Våra testspecialister bidrar som bollplank, mentorer och utbildare för att sprida kompetens och kunskap inom dessa områden, både nationellt och internationellt.

Tiden tillsammans med oss ska vara den bästa i ditt arbetsliv. Nedan har vi beskrivit värdegrunden som förenar oss på Nordic Medtest och som är vägledande för hela vår verksamhet. Hur väl stämmer den in på dig?

Nordic Medtest står för öppenhet, jämlikhet, ansvar, respekt och nyfikenhet.


Med ÖPPENHET menar vi:

  • Att vi är öppna och ärliga mot varandra och våra samarbetspartners.
  • Att vi känner att man kan uttrycka sina åsikter och att man är lyhörd för andras åsikter oavsett roll i organisationen.

Med JÄMLIKHET menar vi:

  • Att alla människor är lika mycket värda.
  • Att alla medarbetare ges samma möjligheter och har samma rättigheter och skyldigheter.

Med ANSVAR menar vi:

  • Att vi gör det vi lovar och gärna lite mer.
  • Att vi tillsammans bidrar till att det är roligt och stimulerande att jobba på Nordic Medtest och att samarbeta med oss.

Med RESPEKT menar vi:

  • Att vi värdesätter varandras erfarenheter och kunskaper både som medmänniskor och kollegor och tar oss tid för varandra.
  • Att vi håller tider gällande både leveranser och möten.

Med NYFIKENHET menar vi:

  • Att vi uppmuntras att ifrågasätta, tänka i nya banor och bidra aktivt till kunskapsspridning.
  • Att vi utvecklas genom att intressera oss för omvärlden, verksamheten i stort och kollegors arbete.

Sagt om vårt jobb och vår arbetsplats

”Mitt arbete är intressant och stimulerande och jag har jättebra kollegor. Vi sitter i ett öppet kontorslandskap och det är aldrig besvärligt när man frågar någon kollega om hjälp. Någon gång ibland händer det att även jag kan hjälpa någon annan, då känns det extra kul!”

 

”Drivkraften och känslan av samhörighet är på topp här. Hjälpsamheten över projektens gränser tycker jag är väldigt positivt. Jag ser tydligt känslan av en för alla, alla för en.”

 

”Jag trivs jättebra. Vi har en mycket bra och lättsam stämning på arbetsplatsen, samtidigt som alla är väldigt professionella i det de gör. Det är kul att gå till jobbet!”


Kontakta mig
Magnus Lindström
VD
Nyheter
23 mars, 2020
Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och...
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...