Nordic Medtest har en passion för test och kvalitetssäkring och arbetar främst inom offentlig verksamhet.

Vi kan arbeta med samtliga aktörer som exempelvis myndigheter, regioner, kommuner, privata vårdgivare, leverantörer och innovatörer. Nordic Medtest tar alltid hänsyn till hela ekosystemet hos våra aktörer genom att arbeta enligt ett livscykelperspektiv där test och kvalitetssäkring är centralt hela vägen från idé till avveckling.

Vi är en oberoende aktör som är öppen för alla som behöver testa och kvalitetssäkra IT-lösningar inom offentlig verksamhet.

Vi är experter inom:

  • Interoperabilitet
  • Användbarhet
  • Informationssäkerhet
  • Lagar & förordningar
Nedan följer ett axplock av våra tjänster.

Testledning

Testledning är en tjänst där Nordic Medtest tar totalansvar för att planera, utforma, leda, styra och följa upp testarbetet i projekt eller uppdrag. Kunden får inte enbart tillgång till en testledare utan till hela Nordic Medtests kunskapsorganisation. Tjänsten bygger på vår samlade kompetens och erfarenhet av nationella e-tjänster, som vi testar och kvalitetssäkrar på uppdrag av våra kunder.

Certifiering

För att få ansluta sig till de nationella e-hälsotjänsterna och få tillgång till en patients journaluppgifter, från flera olika vårdgivare, behöver anslutande part certifieringstesta sig. Nordic Medtest har tagit fram en testmodell för certifieringstestning som hanterar säkerhetskrav, legala krav, infrastrukturella krav, samt förvaltningsbarhet.

Utvecklingsstöd

Nordic Medtest tar fram testmiljöer, testsviter och testdata som utvecklare kan använda tidigt i utvecklingsfasen. Utvecklingsstödet tas fram utifrån den erfarenhet Nordic Medtest har av användarens behov. Det ger utvecklaren bra stöd vid utformandet av sitt system eller tjänst, vilket gör att eventuella fel kan hittas tidigt.

Systemintegrationstestning

Nordic Medtest kvalitetssäkrar införandet av olika system inom e-hälsa där vi genomför systemintegrationstestning med de ingående delar som skall utgöra systemet. Syftet är att ta fram information om systemets kvalitet, samt att verifiera att de krav som finns för systemet är uppfyllda och att kundens förväntningar valideras. En viktig del i detta är att förstå de ingående delarna, såväl som hela ekosystemet.

Användbarhet
Användbarhet för oss innebär såväl användarvänlighet och funktion som prestanda.

Informationssäkerhet
Lösningar inom e-hälsa ska utvecklas med följsamhet mot aktuella regelverk och lagars krav på säkerhet, sekretess och integritet.
Interoperabilitet
Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information på ett säkert sätt och med den kvalitet som man kommit överens om.
Lagar & förordningar
Personuppgifter ska hanteras tryggt och tillförlitligt.


Referensuppdrag
Nordic Medtest har en öppen och kontinuerlig kunddialog i affärens alla faser och nyttjar styrkan och kompetensen hos våra partners och leverantörer.
Kontakta mig
Robert Magnusson
Enhetschef/Portföljansvarig
Nyheter
23 mars, 2020
Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och...
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...