Personuppgifter ska hanteras tryggt och tillförlitligt.

Nordic Medtest har fokus på lagar & förordningar som gäller personuppgiftsägare och dess ombud. Vår kunskap om lagar och förordningar är avgörande för att personuppgifter hanteras tryggt och tillförlitligt.

 

Exempel på vad vi gjort inom lagar & förordningar
Nordic Medtest har genomfört certifieringar av e-tjänster för sammanhållen journalföring. Då har man granskat och testat e-tjänstens hantering av samtycken, spärrar, åtkomstkontroll, sekretessmarkering, loggning och datas riktighet.

Samtliga är viktiga delar av Patientdatalagen och tolkningar av den. Detta har vi gjort för exempelvis Nationell Patientöversikt (NPÖ).

Exempel på tjänster inom området lagar & förordningar

Verifiering av e-tjänst

Nordic Medtest har möjlighet att verifiera e-tjänster inom e-hälsa, så att de uppfyller lagar och förordningar. Detta gör att man kan ta välgrundade beslut inför produktionssättning.

Kontakta mig
Robert Magnusson
Enhetschef/Portföljansvarig
Nyheter
23 mars, 2020
Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och...
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...