Personuppgifter ska hanteras tryggt och tillförlitligt.

Nordic Medtest har fokus på lagar & förordningar som gäller personuppgiftsägare och dess ombud. Vår kunskap om lagar och förordningar är avgörande för att personuppgifter hanteras tryggt och tillförlitligt.

 

Exempel på vad vi gjort inom lagar & förordningar
Nordic Medtest har genomfört certifieringar av e-tjänster för sammanhållen journalföring. Då har man granskat och testat e-tjänstens hantering av samtycken, spärrar, åtkomstkontroll, sekretessmarkering, loggning och datas riktighet.

Samtliga är viktiga delar av Patientdatalagen och tolkningar av den. Detta har vi gjort för exempelvis Nationell Patientöversikt (NPÖ).

Exempel på tjänster inom området lagar & förordningar

Verifiering av e-tjänst

Nordic Medtest har möjlighet att verifiera e-tjänster inom e-hälsa, så att de uppfyller lagar och förordningar. Detta gör att man kan ta välgrundade beslut inför produktionssättning.

Kontakta mig
Robert Magnusson
Enhetschef/Portföljansvarig
Nyheter
29 mars, 2021
Martin Jansson, testexpert på Nordic Medtest, är med i programkommittén för ett globalt digitalt...
10 februari, 2021
Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, får utökat ansvar som Ineras test- och utvecklingscenter. Beslutet är...
27 november, 2020
Rikard Edgren, testexpert på Nordic Medtest, kammade hem pris för bästa tutorial på Europas...