Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information på ett säkert sätt och med den kvalitet som man kommit överens om.

På Nordic Medtest arbetar vi både med teknisk interoperabilitet, att tekniskt kunna kommunicera och med semantisk interoperabilitet, som innebär gemensam tolkning av informationen som utväxlas.

Exempel på vad vi gjort inom interoperabilitet
Vid införandet av e-tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) utformade Nordic Medtest teststrategi och testprocess. Vilket innebar att införandet och regionernas anslutningar kunde ske med en hög kvalitet.

Vi tillhandahöll testmiljö, utförde systemintegrationstestning och säkerställde att tjänsten uppfyllde både legala krav och relevanta standarder.

Exempel på vad vi gör inom interoperabilitet

Systemintegrationstestning

Nordic Medtest kvalitetssäkrar införandet av olika projekt inom e-hälsa där vi genomför systemintegrationstestning med de ingående delar som skall utgöra systemet. Syftet är att ta fram information om systemets kvalitet, samt att verifiera att de krav som finns för systemet är uppfyllda och att kundens förväntningar valideras. En viktig del i detta är att förstå de ingående delarna, såväl som hela ekosystemet.

Förtydliga standarder

Det finns många standarder inom e-hälsa som är styrande vid utveckling för att olika system skall kunna kommunicera med varandra. Dock kan det visa sig att man tolkat standarden på olika sätt och Nordic Medtest bidrar med sin erfarenhet inom nationella och internationella standarder för att ta fram teststrategier, metoder och verktyg för att, i ett tidigt skede, kunna verifiera olika implementationer som skall kommunicera med varandra.

Testmiljöer

Nordic Medtest möjliggör för våra kunder att få tillgång till en testmiljö så att de kan testa produkter långt innan de ska ansluta till olika nationella tjänster. Genom tidigare och bättre testning kan produkten förbättras, vilket gör att införande går snabbare och det uppstår mindre problem i produktion.

Verifiering av e-tjänst

Nordic Medtest verifierar e-tjänster inom e-hälsa mot infrastrukturella och säkerhetsrelaterade krav, samt ser om de uppfyller lagar och förordningar. Detta gör att man kan ta väl grundade beslut inför produktionssättning.

Nyheter
11 november, 2021
Från den 1 november tar Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, över applikationsförvaltningen av Nationella Tjänsteplattformen....
11 november, 2021
Som ett led i beslutet att etablera ett verksamhetssystem enligt ISO27001 och ISO9001, och...
2 september, 2021
Nordic Medtest fick i början av året ett utökat ansvar som test- och utvecklingscenter...