Henrik är teststrateg på Nordic Medtest och tidigare testprojektledare för det nyligen avslutade Intygsprojektet med elektroniska sjukintyg till Försäkringskassan.

Hej Henrik, hur har det gått?

Över förväntan! Nu har vi testat och kvalitetssäkrat alla landsting och regioners anslutning till Intygtjänsten för att kunna skicka elektroniska sjukintyg till Försäkringskassan. Det har varit en lång resa och många delprojekt som ska klaffa. Det är många duktiga medarbetare som har bidragit till att allt har fungerat och det ska de ha stort cred för!

Vad har vi lärt oss av projektet?

Samarbetet med alla landsting och regioner, alla systemleverantörer och Försäkringskassan har gett oss en unik inblick i och förståelse för utmaningarna när många parter ska samverka. Det har även visat styrkan med vår testfilosofi som bygger mer på människors interaktioner än tekniska integrationer.

Vad har varit framgångsfaktorer?

Avgränsningar, bland annat. Vi avgränsar testscoopet från början och genomför testerna steg för steg, därmed kan vi hitta och åtgärda felen tidigt. Dels genom att antalet berörda parter är begränsade, men också för att det är lättare att identifiera fel i ett begränsat område innan man utökar omfånget och börjar se till helheten. Genom att jobba med hanterbara mängder komplexitet ser man också till att respektera alla involverade människors tid som då kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Bred förankring bland alla parter är en annan viktig framgångsfaktor, framför allt för att undvika problem som inte är IT-relaterade. Sist, men definitivt inte minst, har det varit en framgångsfaktor att vi på Nordic Medtest har varit hjälpsamma  med att försöka lösa problem som uppstår istället för att skylla på någon annan.

Vad händer nu?

Intygtjänsten lever vidare och vidareutvecklas med nya funktioner och fler myndigheter som mottagare, och ytterligare testuppdrag för Nordic Medtest. Utöver detta så har jag som testprojektledare och teststrateg varit med om att genomföra testningen i NPÖ-migreringsprojektet. Ett otroligt spännande projekt som Nordic Medtest har genomfört och som i många avseenden har varit ännu mer komplext och utmanande än Intygsprojektet.

Det som kommer att hända framöver är att jag kommer att jobba med att stärka samarbetet med Inera och ytterligare förbättra den testmetodik för nationella tjänster vi har hjälpt till att ta fram; och samtidigt kommer jag att jobba med att se till att teststrategier för våra andra kunder är anpassade efter just deras situationer.