Nordic Medtest är vår ägare Ineras test- och utvecklingsbolag. Vi utför testning av hela Ineras tjänsteportfölj samt utvecklar och förvaltar strategiskt viktiga tjänster och komponenter. Detta är samhällskritiska och tekniskt komplexa system som möjliggör för offentliga och privata aktörer att utbyta information, fungera säkert och effektivt samt ge digital service till invånarna.

Ett känt exempel på ett område vi arbetar med är 1177 Vårdguiden. Där jobbar vi med tjänster som exempelvis Journalen, Mina intyg och Tidbokning.

Om du är mer bekant med den underliggande digitala infrastrukturen så arbetar vi med exempelvis Nationella tjänsteplattformen och Säker digital kommunikation (SDK).

Vi utför även testuppdrag för regioner, kommuner och privata systemleverantörer med fokus på den nationella infrastrukturen.

Nordic Medtest arbetar aktivt med att bidra till nationell och regional innovation för välfärdens digitalisering.

Vi är experter inom:

  • Interoperabilitet
  • Användbarhet
  • Informationssäkerhet
  • Lagar & förordningar
Nedan följer ett axplock av vad vi gör.

Testledning

Testledning är en tjänst där Nordic Medtest tar totalansvar för att planera, utforma, leda, styra och följa upp testarbetet i projekt eller uppdrag. Kunden får inte enbart tillgång till en testledare utan till hela Nordic Medtests kunskapsorganisation. Tjänsten bygger på vår samlade kompetens och erfarenhet av nationella e-tjänster, som vi testar och kvalitetssäkrar på uppdrag av våra kunder.

Certifiering

För att få ansluta sig till de nationella e-hälsotjänsterna och få tillgång till en patients journaluppgifter, från flera olika vårdgivare, behöver anslutande part certifieringstesta sig. Nordic Medtest har tagit fram en testmodell för certifieringstestning som hanterar säkerhetskrav, legala krav, infrastrukturella krav, samt förvaltningsbarhet.

Utvecklingsstöd

Nordic Medtest tar fram testmiljöer, testsviter och testdata som utvecklare kan använda tidigt i utvecklingsfasen. Utvecklingsstödet tas fram utifrån den erfarenhet Nordic Medtest har av användarens behov. Det ger utvecklaren bra stöd vid utformandet av sitt system eller tjänst, vilket gör att eventuella fel kan hittas tidigt.

Systemintegrationstestning

Nordic Medtest kvalitetssäkrar införandet av olika system inom e-hälsa där vi genomför systemintegrationstestning med de ingående delar som skall utgöra systemet. Syftet är att ta fram information om systemets kvalitet, samt att verifiera att de krav som finns för systemet är uppfyllda och att kundens förväntningar valideras. En viktig del i detta är att förstå de ingående delarna, såväl som hela ekosystemet.

Användbarhet
Användbarhet för oss innebär såväl användarvänlighet och funktion som prestanda.

Informationssäkerhet
Lösningar inom e-hälsa ska utvecklas med följsamhet mot aktuella regelverk och lagars krav på säkerhet, sekretess och integritet.
Interoperabilitet
Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information på ett säkert sätt och med den kvalitet som man kommit överens om.
Lagar & förordningar
Personuppgifter ska hanteras tryggt och tillförlitligt.


Referensuppdrag
Nordic Medtest har en öppen och kontinuerlig kunddialog i affärens alla faser och nyttjar styrkan och kompetensen hos våra partners och leverantörer.
Nyheter
2 september, 2021
Nordic Medtest fick i början av året ett utökat ansvar som test- och utvecklingscenter...
29 mars, 2021
Martin Jansson, testexpert på Nordic Medtest, är med i programkommittén för ett globalt digitalt...
10 februari, 2021
Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, får utökat ansvar som Ineras test- och utvecklingscenter. Beslutet är...