Nordic Medtest är vår ägare Ineras test- och utvecklingsbolag. Vi utför testning av hela Ineras tjänsteportfölj samt utvecklar och förvaltar strategiskt viktiga tjänster och komponenter. Detta är samhällskritiska och tekniskt komplexa system som möjliggör för offentliga och privata aktörer att utbyta information, fungera säkert och effektivt samt ge digital service till invånarna.

Ett känt exempel på ett område vi arbetar med är 1177 Vårdguiden. Där jobbar vi med tjänster som exempelvis Journalen, Mina intyg och Tidbokning. Läs mer om 1177 Vårdguiden här: 1177 Vårdguiden.

Om du är mer bekant med den underliggande digitala infrastrukturen så arbetar vi med exempelvis Nationella tjänsteplattformen och Säker digital kommunikation (SDK). Läs mer om Säker digital kommunikation här: Säker digital kommunikation – Inera

Vi utför även testuppdrag för regioner, kommuner och privata systemleverantörer med fokus på den nationella infrastrukturen.

Nordic Medtest arbetar aktivt med att bidra till nationell och regional innovation för välfärdens digitalisering.

 

Nedan följer ett axplock av vad vi gör.

Testledning

Testledning är en tjänst där Nordic Medtest tar totalansvar för att planera, utforma, leda, styra och följa upp testarbetet i projekt eller uppdrag. Kunden får inte enbart tillgång till en testledare utan till hela Nordic Medtests kunskapsorganisation. Tjänsten bygger på vår samlade kompetens och erfarenhet av nationella e-tjänster, som vi testar och kvalitetssäkrar på uppdrag av våra kunder.

Certifiering

För att få ansluta sig till de nationella e-hälsotjänsterna och få tillgång till en patients journaluppgifter, från flera olika vårdgivare, behöver anslutande part certifieringstesta sig. Nordic Medtest har tagit fram en testmodell för certifieringstestning som hanterar säkerhetskrav, legala krav, infrastrukturella krav, samt förvaltningsbarhet.

Utvecklingsstöd

Nordic Medtest tar fram testmiljöer, testsviter och testdata som utvecklare kan använda tidigt i utvecklingsfasen. Utvecklingsstödet tas fram utifrån den erfarenhet Nordic Medtest har av användarens behov. Det ger utvecklaren bra stöd vid utformandet av sitt system eller tjänst, vilket gör att eventuella fel kan hittas tidigt.

Systemintegrationstestning

Nordic Medtest kvalitetssäkrar införandet av olika system inom e-hälsa där vi genomför systemintegrationstestning med de ingående delar som skall utgöra systemet. Syftet är att ta fram information om systemets kvalitet, samt att verifiera att de krav som finns för systemet är uppfyllda och att kundens förväntningar valideras. En viktig del i detta är att förstå de ingående delarna, såväl som hela ekosystemet.

Nyheter
11 november, 2021
Från den 1 november tar Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, över applikationsförvaltningen av Nationella Tjänsteplattformen....
11 november, 2021
Som ett led i beslutet att etablera ett verksamhetssystem enligt ISO27001 och ISO9001, och...
2 september, 2021
Nordic Medtest fick i början av året ett utökat ansvar som test- och utvecklingscenter...