Denna sida innehåller information kring vilka personuppgifter Nordic Medtest kan komma att lagra för affärskontakter, grunder för detta, samt allmän information om cookies, personuppgiftsbehandling och företagets hantering.

Nordic Medtest som personuppgiftsansvarig

Nordic Medtest har som bolag personuppgiftsansvar kring behandling av uppgifter som utförs för administrativa åtgärder som är nödvändiga för Nordic Medtests interna förvaltning och funktion. Exempel på det kan vara när kunders personuppgifter behandlas i supportärenden, vid prenumeration på Ineras nyhetsbrev, information på vår externa web i form av texter, bilder och filmer.

Nordic Medtests grunder för personuppgiftsbehandling

Nordic Medtest har ett rättsligt ansvar för att behandlingen inte kränker en enskilds personliga integritet. Följande registreringar av persondata, utöver den registrering som görs för egna medarbetare, görs eller kan komma att göras och på dessa lagliga grunder:

 • Arbetsuppgifter av allmänt intresse (artikel 6.1e)

  • kontaktinformation till kunder

 • Avtal (artikel 6.1b)

  • sökande vid rekrytering

  • kunduppgifter vid kundavtal

 • Samtycke (artikel 6.1a)

  • sökande vid spontanansökningar

  • prenumeranter på nyhetsbrev

 • Intresseavvägning (artikel 6.1f)

  • bilder av affärskontakter på vår externa web, och sociala media

  • deltagare på inspelade föredrag

Mottagare av personuppgifter

Mottagare av de personuppgifter för vilka Nordic Medtest är personuppgiftsansvarig enligt ovan är inom Nordic Medtest. De enda publika publiceringar vi gör beträffande externa kontakter är i form av namn och/eller bild på vår externa web, Youtube eller sociala media och då baserat på den publicerades samtycke.

Personuppgifter och personuppgiftsansvar

Nordic Medtest behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets verksamhet. Nordic Medtest värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kunders kontaktuppgifter. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är.

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Starkt skydd för personuppgifter

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning. Dataskyddsförordningen har ersatt den svenska Personuppgiftslagen.

Förordningen innebär ett starkt skydd för personuppgifter och höga krav på hur de får hanteras vilket bland annat innebär att man inte får lagra mer uppgifter än nödvändigt, eller längre än nödvändigt. Inera har skyldighet att skydda personuppgifterna.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen måste man ha laglig grund för en personuppgiftsbehandling. Det finns flera olika lagliga grunder. De lagliga grunderna för personuppgiftsbehandling beskrivs i dataskyddsförordningen i artikel 6.1.

Det är i första hand den som är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att det finns en laglig grund för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde ska via avtal ge löfte om att behandla personuppgifterna enligt instruktion från den som är personuppgiftsansvarig.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Kontakt, information och rättigheter

Vid frågor om eller missnöje med personuppgiftsbehandlingen hos Nordic Medtest i rollen som personuppgiftsansvarig kan du ta kontakt med Nordic Medtest enligt kontaktuppgifter nedan.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Nordic Medtest i rollen som personuppgiftsansvarig. Du har vidare rätt att få ut kopior på dina personuppgifter, registerutdrag, och att få uppgifter rättade. Dessutom kan du motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter och i vissa fall få dem raderade. Slutligen har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Adress: Nordic Medtest AB, Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad,
Nordic Medtests dataskyddsombud: dataskyddsombud@inera.se 

Enskild person har också en rättighet att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
För personuppgiftsbehandling är denna myndighet Integritetsskyddsmyndigheten.
Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Nordic Medtests webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för vår statistikhantering.Vi använder oss av följande cookies:

 • Permanenta cookies. Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett bestämt datum. Vi använder dessa för att komma ihåg att du godkänner användandet av statistikcookies enligt nedan.
 • Cookies för statistik. Statistikcookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare samt följa hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. Vi använder verktyg från Matomo för att analysera vår trafik med hjälp av statistikcookies. Med Matomo sker ingen dataöverföring till tredje land utanför EU.

På post-och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies.

Jag vill uppdatera mina inställningar för cookies

Besöksstatistik

Du kan välja att neka den här webbplatsen tillstånd att samla in och analysera information om dina handlingar här. Genom att göra så kommer du skydda din integritet, men kommer även hindra ägaren att lära från dina handlingar och därigenom skapa en bättre upplevelse för dig och andra användare.

Nyheter
5 april, 2024
Ebba Johansson gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är att designa ett grafiskt...
19 april, 2023
Bröderna Luay och Madian Al Sabbagh gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är...
17 april, 2023
I januari 2023 tog Nordic Medtest över mjukvaruutvecklingen i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil),...