Nordic Medtest är ett IT bolag som jobbar med testning och utveckling av samhällskritiska tjänster och system

Nordic Medtest är ett test- och utvecklingsbolag som ägs av Inera, som i sin tur ägs av Sveriges regioner och kommuner. Vi utför testning av Ineras tjänsteportfölj och utvecklar och förvaltar strategiskt viktiga tjänster och komponenter. Genom testning och utveckling bidrar Nordic Medtest till en nationell digital infrastruktur.

Företaget har sitt kontor i Karlstad och sysselsätter idag drygt 40 medarbetare och ett antal inhyrda konsulter.

Vi har ett ledningssystem enligt ISO 27001 och ISO 9001 för att garantera att vår verksamhet är kvalitetssäkrad och informationssäker.


Nyheter
11 november, 2021
Från den 1 november tar Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, över applikationsförvaltningen av Nationella Tjänsteplattformen....
11 november, 2021
Som ett led i beslutet att etablera ett verksamhetssystem enligt ISO27001 och ISO9001, och...
2 september, 2021
Nordic Medtest fick i början av året ett utökat ansvar som test- och utvecklingscenter...