Nordic Medtest är ett IT bolag som jobbar med testning och utveckling av samhällskritiska tjänster och system.

Nordic Medtest är ett test- och utvecklingsbolag som ägs av Inera, som i sin tur ägs av Sveriges regioner och kommuner. Vi utför testning av Ineras tjänsteportfölj samt utvecklar och förvaltar strategiskt viktiga tjänster och komponenter. Genom testning och utveckling bidrar Nordic Medtest till en nationell digital infrastruktur.

Företaget har sitt kontor i Karlstad och sysselsätter idag drygt 50 medarbetare och ett antal inhyrda konsulter.

Vi har ett ledningssystem enligt ISO 27001 och ISO 9001 för att garantera att vår verksamhet är kvalitetssäkrad och informationssäker.

Nordic Medtest är en del av Inera. Tillsammans digitaliserar vi välfärden.

Här finns mer information om Inera och de tjänster vi arbetar med.

Nyheter
13 oktober, 2022
I början av 2021 fick Nordic Medtest AB utökat ansvar hos moderbolaget Inera AB....
11 november, 2021
Som ett led i beslutet att etablera ett verksamhetssystem enligt ISO27001 och ISO9001, och...
11 november, 2021
Från den 1 november tar Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, över applikationsförvaltningen av Nationella Tjänsteplattformen....