Företaget består av ett glatt gäng testare, testledare, testexperter och teststrateger. Nordic Medtest har lång och bred erfarenhet kring e-hälsa och djup kunskap om Sveriges nationella e-hälsoplattform. Vi har byggt upp en unik kännedom om dess arkitektur, teknik och funktionalitet.

Nordic Medtest är dotterbolag till Inera AB. Som Ineras testbolag jobbar vi med testning inom ramen för hela Ineras tjänsteportfölj, som till exempel inkluderar Nationell patientöversikt, 1177 Vårdguiden, Läkarintyg, Journalen och Säker Digital Kommunikation.

Vi genomför även uppdrag gentemot andra aktörer såsom regioner och privata systemleverantörer.

En förutsättning för framgång är att kunderna känner förtroende för och tillit till vår förmåga att ta ansvar för testaffären och garantera kvalitet i varje leverans. Samtliga medarbetare på Nordic Medtest ska ständigt arbeta med att förbättra alla delar av verksamheten, hålla en öppen och kontinuerlig kunddialog i affärens alla faser, samt nyttja styrkan och kompetensen hos våra partners och leverantörer. På detta sätt kan vi leverera tjänster som uppfyller eller överträffar både kundens och övriga intressenters förväntningar.

Nordic Medtest är certifierade enligt ISO 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet) och ISO 9001 (ledningssystem för kvalitet).

Våra testspecialister bidrar som bollplank, mentorer och utbildare för att sprida kompetens och kunskap om test och kvalitetssäkring inom vård, omsorg och e-hälsa.

Kontakta mig
Magnus Lindström
VD
Nyheter
23 mars, 2020
Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och...
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...