Kvinnlig hand med stetoskop pekar på en skärm.
Nedan presenterar vi exempel på områden som vi jobbar med.
Händer på ett tangentbord. bredvid en person i vårdkläder med stetoskop runt halsen.

Testmodell för kvalitetssäkring

Nordic Medtest förvaltar Ineras testmodell för anslutningar till Nationella tjänsteplattformen och stöttar kommuner och regioner vid anslutning.

Vi har tagit fram stöd för utveckling av SOA/Micro Services med integrationer mot en informationsarkitekturstandard. Detta stöd omfattar både testsviter och mockar för att stödja alla parter i ett SOA-ekosystem som en del av testmodellen.

Som exempel har vi skapat testsviter i SOAP-UI för integration med tjänstekontrakt för journal och läkemedel i Nationella Tjänsteplattformen. Framtagning av test- och utvecklingsstöd för både offentliga och privata utförare bidrar till att deras utveckling, testning och anslutning av integrationer mot den nationella infrastrukturen, kan göras med högre kvalitet och bättre precision.

 

Flera knutna händer mot varandra över ett skrivbord med laptops.

Applikationsförvaltning och vidareutveckling

Nordic Medtest bedriver applikationsförvaltning av IT tjänster och applikationer. Det innefattar felrättningar, support samt att implementera ny funktionalitet och vidareutveckla tjänsterna baserat på kundernas krav. 

Idag ansvar vi för applikationsförvaltning och vidareutveckling för två tjänster, Nationella Tjänsteplattformen och Säker digital kommunikation. 

Läs mer om tjänsterna här:
Nationella tjänsteplattformen – Inera
Säker digital kommunikation – Inera 

 

Kvinnlig hand med stetoskop pekar på en skärm.

Testning inom 1177

Vi har två testteam på Nordic Medtest som dagligen arbetar med att testa både de system inom 1177 som vänder sig mot patienter och de system som vänder sig mot verksamhetspersonal inom omsorg och hälsa.

Det är flera områden inom kvalitetssäkring som vi använder oss av så som: prestandatestning, testautomatisering, utforskande testning, användbarhetstestning för att kunna ge våra uppdragsgivare relevant information om produkternas kvalitet.

Vi testar bland annat tjänster som Tidbokning, Journalen, Nationell Patientöversikt, Ärendehantering, Synpunkter och klagomål, Listning, Ombud, Rådgivningsstödet, Bild och video.  

Test och kvalitetssäkring inom IT-system

Utvecklingsprojekt

Nordic Medtest arbetar med nyutveckling av utvalda tjänster inom Inera.

Idag har vi ett utvecklingsteam som ingår i projektet som tar fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog.
Det är ett agilt team med testare och utvecklare i Karlstad som arbetar i nära samarbete med arkitekt, projektledare och produktägare på Inera i Stockholm.
Projektet ska även migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen.

När projektet är klart i december 2024 kommer Nordic Medtest att applikationsförvalta plattformen.  

Läs mer om projektet här: Ny teknisk plattform för grunddata och katalog – Inera  

Två män står framför en whiteboard. Båda tittar på ett dokument. Den andra ritar på tavlan.

Innovation

Nordic Medtest bidrar till innovation inom välfärdens digitalisering.

Vi är en projektpart inom innovationsprojektet DigitalWell Arena.
I samverkan med DigitalWell Arena och IT-klustret Compare genomför vi genomlysningar av nya digitala produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården.  

Vi gör en undersökning av IT-systemet eller applikationen för att identifiera problem och ge rekommendationer som rör användbarhet, interoperabilitet, informationssäkerhet samt juridiska frågor som kan vara värt att ta i beaktande. Detta ger entreprenören en chans att förstå vad som kan behöva rättas till för att uppnå de nyttor och effekter som eftersträvas.

Läs mer om DigitalWell Arena här: Startsida – (digitalwellarena.se)

Nyheter
5 april, 2024
Ebba Johansson gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är att designa ett grafiskt...
19 april, 2023
Bröderna Luay och Madian Al Sabbagh gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är...
17 april, 2023
I januari 2023 tog Nordic Medtest över mjukvaruutvecklingen i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil),...