Vi tycker att det är viktigt att kunden upplever att vi förstår deras situation och att vi kan komma med bra förslag på hur vi kan tillgodose deras behov.

Detta innebär ofta att vara lika bra på testning som att vara lyhörd, ödmjuk och empatisk. Det är därför vi har tagit fram både en testfilosofi och en testmetodik som ger stöd åt våra medarbetare så att de ska kunna sätta sig in i kundens situation och förstå vad som är viktigt, för att därmed kunna ta fram bra teststrategier.

Vi har också ett ledningssystem enligt ISO 27001 och ISO 9001 för att garantera att våra uppdrag har hög kvalitet gällande aspekterna affärsmässighet och informationssäkerhet.

Läs mer om vår testfilosofi, testmetodik och ledningssystem på nedanstående sidor:
Här beskriver vi vad det innebär att ta fram värdefull information åt de som behöver fatta beslut och hur vi kan fokusera på det som är viktigt. Vi resonerar även kring begreppet kvalitet, vikten av att lyssna och förstå intressenters behov och vilka verktyg man kan använda sig av i testningen.
Vi har tagit fram en testmetodik som är upplagd för att vi som testledare och testare själva ska komma till insikt och förstå vad som är viktigt i projektet, samt hur vi kan ta fram lösningsförslag som är anpassade efter projektet och dess omgivning.
En förutsättning för affärsmässig framgång är att kunderna känner förtroende för och tillit till vår förmåga att ta ansvar för testaffären och garantera rätt kvalitet i varje leverans. Samt att vi leverera tjänster och produkter som uppfyller eller överträffar både kundernas och övriga intressenters förväntningar.
Kontakta mig
Henrik Emilsson
Teststrateg
Nyheter
23 mars, 2020
Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och...
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...