På Nordic Medtest är viljan att ta hand om varandra och att ha kul tillsammans på jobbet något som står högt på agendan. Nyfikenhet, öppenhet och ansvar är några av våra ledord och vi arbetar för att vara en av Värmlands bästa arbetsplatser.

Vi på Nordic Medtest AB har en passion och ett uppdrag att utföra testning och kvalitetssäkring av e-tjänster och IT-infrastruktur inom vård och omsorg. Vi arbetar med samtliga aktörer såsom myndigheter, regioner, kommuner, privata vårdgivare, leverantörer och innovatörer. Vi är ett dotterbolag till Inera AB som i sin tur ägs av samtliga regioner och kommuner. Därigenom har Nordic Medtest ett nationellt kvalitetssäkringsuppdrag.

För vårt uppdrag har vi utarbetat en egen testmetodik som hjälper oss att utvärdera olika aspekter av testobjektens kvalitet. Vi tillhandahåller testrelaterade tjänster i alla faser under ett IT-systems livscykel. Exempel på tjänster är användbarhetstestning, testledning, testautomatisering, certifiering, testmiljö, testdata, utvecklingsstöd och expertrådgivning.

Vi har ett väl utvecklat ledningssystem för både informationssäkerhet och kvalitet, samt är certifierade enligt ISO 27001 och ISO 9001. Vi sysselsätter idag ca 30 personer och är en expanderande verksamhet.


För att vi kan test, kvalitetssäkring, e-hälsa, samt vård och omsorg. Våra testspecialister bidrar som bollplank, mentorer och utbildare för att sprida kompetens och kunskap inom dessa områden, både nationellt och internationellt.
Hos oss på Nordic Medtest arbetar de flesta som testare eller testledare. Här kan du läsa mer om våra roller.
Nordic Medtest är dotterbolag till Inera AB. Som Ineras testbolag jobbar vi med testning inom ramen för hela Ineras tjänsteportfölj, som till exempel inkluderar Nationell patientöversikt, 1177 Vårdguiden, Läkarintyg, Journalen och Säker Digital Kommunikation.
Nyheter
23 mars, 2020
Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och...
13 februari, 2020
Nordic Medtest lanserar ny extern webb i februari 2020 Nordic Medtest har i samarbete...
19 december, 2019
Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital...