Vi har under året sett ett ökat behov av testrelaterade tjänster och det är med glädje jag kan konstatera att vi tagit oss an detta genom att lyckats rekrytera ett antal nya medarbetare med hög kompetens. Det här ger oss en bra bas och förutsättning att fortsätta arbetet med att bidra till en effektiv och fungerande digitalisering inom vård och omsorg och på sikt även andra områden,” säger Nordic Medtests VD Magnus Lindström.

Jörgen Larsson har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar samt marknads- och säljarbete. Jörgen är teamchef för ett av våra team och har extra fokus på förvaltning och utveckling av vårt ledningssystem.

Torkel Bengtsson har en lång och bred erfarenhet inom IT-branschen och är en erfaren konsult som testledare och testare i olika branscher.

Evelina Svensson har anställts som Administratör. Evelina har erfarenhet från motsvarande roller och är utbildad inom kommunikation, vilket är en viktig del av rollen.

Yvonne Andersson är en erfaren testledare med kompetens inom både telekom och flygindustri och som även gillar att vara med i själva testarbetet.

Göran Westman är en testledare med en lång bakgrund inom systemutveckling och teknisk projektledning i branscher som finans och telekom.

Frank Grundin har en bred kompetens inom testning/testledning, utveckling och testmiljöuppsättning av allt ifrån maskinstyrning till webbapplikationer, inom många olika branscher.

Martin Back (saknas på bilden) är en erfaren systemadministratör med Linux-expertis som har lång bakgrund inom drift och administration av kunders IT-lösningar.