Under 2019 har Nordic Medtest ansvarat för arbetet med pilottester i projektet Säker digital kommunikation (SDK), agerat pilotstöd, samt tagit fram SDKs anslutningsprocess som redovisades på projektets informationsmöte den 11 december.

Projektet Säker digital kommunikation (SDK) pågår 2018–2020 och ska ge kommuner, regioner och myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information mellan varandra.

I november genomfördes ”SDK Pilotathon”, ett fysiskt möte där pilotaktörerna, SDK-teamet och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) samlades för att genomföra tester tillsammans, under ledning av testledarna Karin Lindh och Frank Grundin från Nordic Medtest. En heldagsaktivitet med det övergripande syftet att involvera användarorganisationer i verifiering av SDKs standarder och tjänster, samt stimulera samverkan mellan deltagande piloter.

Under dagen genomfördes två testomgångar med fokus på SDKs grundläggande användningsfall. Resultatet blev att två deltagande pilotaktörer framgångsrikt kunde skicka och ta emot säkra meddelanden mellan varandra och hantera SDKs meddelandekvittenser.

– ”Det var första gången vi kunde se att två aktörer med olika typer av lösningar för meddelandetjänst kunde kommunicera med varandra. Det var en viktig milstolpe som uppnåddes för att verifiera att SDKs standarder och specifikationer fungerar”, berättar Karin Lindh, testledare på Nordic Medtest och ansvarig för pilottesterna i SDK.

Deltagande pilotaktörer var Arbetsförmedlingen, Region Skåne (observatör), Region Stockholm (observatör), Nacka kommun, Norrtälje kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dagen avslutades med tid för diskussion och utvärdering av årets pilotarbete för projekt och piloter, som kommer att resultera i en gemensam testrapport.

Onsdag den 11 december hölls ett informationsmöte där delaktiga i projektet delade med sig av erfarenheter från pilottesterna och vägen framåt för SDK under 2020. Informationsmötet fick stor uppmärksamhet med 450 anmälda deltagare från kommuner, regioner, myndigheter, privata utförare och leverantörer. Webbsändningen spelades in och filmerna finns att tillgå på www.inera.se