Som ett led i beslutet att etablera ett verksamhetssystem enligt ISO27001 och ISO9001, och bli certifierade mot dessa standarder, dokumenterar vi på Nordic Medtest verksamhetssystemets processer i modelleringsverktyget 2c8 för att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna beskriva våra interna processflöden.

Företaget 2c8 anordnar varje år ett modelleringsforum inkluderande några få kundcase, för att sprida kunskap och erfarenhet om hur deras kunder jobbar med 2c8s modelleringsverktyg samt hur det hjälpt kunderna i sin verksamhet. I år var det Jörgen Larssons, kvalitetsansvarig på Nordic Medtest, tur att berätta om arbetet för ett hållbart, överskådligt och informationssäkert verksamhetssystem, resan till att bli ISO-certifierade samt etablering av förvaltning av systemet.

– Det var kul att få vara med och bidra genom att sprida den kunskap och erfarenhet vi har fått. Nordic Medtest var en tidig kund till 2c8 och sedan 2016 har vi jobbat med att utveckla och förvalta verksamhetssystemet för att dels ha ordning och reda på processer inom företaget men det är även viktigt med den informationssäkerhet det har medfört. Många av 2c8s andra kunder är ju också offentliga verksamheter så om detta kundcase kan hjälpa sådana så bidrar det ju också till våra övergripande företagssyften, säger Jörgen Larsson.

Jörgen Larsson, kvalitetsansvarig på Nordic Medtest

Klicka på länken för att se filmen från 2c8s modelleringsforum där Jörgen beskriver Nordic Medtests resa till att bli certifierade samt hur vi förvaltar vårt verksamhetssystem idag.
Kundcase – Nordic MedTest