2014-09-24

Den 9-10 december möts för första gången världsledande forskning och praktisk tillämpning och ledarskap i tjänsteintensiva organisationer i konferensen Service Convention Sweden i Karlstad.

En av föredragshållarna på konferensen är Peter Furster som talar om Nordic Medtest som ett bra exempel på innovationsimplementation – ”hur vi får bättre effekt av goda initiativ”.

Nordic Medtest är ett oberoende och öppet testcenter där vårdgivare i samverkan med leverantörer av IT kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vård och omsorg.

IT-stödet inom vård och omsorg är omfattande, komplext och under accelererande utveckling med nya innovativa tjänster och produkter. Införandet av dessa förbättringar är en stor utmaning då goda idéer ofta fastnar i otydliga processer med många intressenter men även att nya lösningar produktionssätts utan tillräcklig kvalitetssäkring med allvarliga konsekvenser som följd.

Peter Furster redogör för hur Nordic Medtest som mötesplats, ett nationellt testcenter öppet för alla aktörer, adresserar detta akut viktiga område för svensk hälso-, sjuk- och omsorgsvård. Det vill säga hur vi snabbare får mer och säkrare IT i vården.

Service Convention Sweden

Den 9-10 december 2014 möts för första gången världsledande forskning och praktisk tillämpning och ledarskap i tjänsteintensiva organisationer i konferensen Service Convention Sweden. Starka huvudtalare med omfattande kunskaper om tjänsteinnovationens beståndsdelar varvat med föreläsningar och praktiska sessioner där möjligheter till fördjupad kunskap och dialog ges.

Målsättningen är ökad kunskap inom traditionell tjänstesektor, men även inom andra branscher där tjänstefokus är nyckeln till överlevnad i en föränderlig värld. Konferensen vill vi ge deltagarna insikter från olika verksamheter, både offentlig och privat, samt förmågan och viljan att arbeta med de verktyg som finns inom tjänsteinnovation.

Service Convention Sweden 2014 berör olika ämnen inom tjänsteinnovation – såsom ledarskap, hållbar utveckling, entreprenörskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Arrangörer av Service Convention Sweden är Karlstads Kommun, Landstinget i Värmland, Centrum För Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet samt Visit Karlstad AB. Läs mer på www.serviceconventionsweden.se