2014-10-24

Två satsningar inom Landstinget i Värmland – Nordic Medtest och Experio Lab – presenterades som goda exempel när Nationella eHälsodagen hölls i Stockholm med närmare 1.000 deltagare.

Bakom Nationella eHälsodagen – som arrangeras varje år – står Högnivågruppen med representanter från Socialdepartementet, eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Famna.

Syftet med konferensen är att visa hur långt utveckling och införande kommit inom området Nationell eHälsa och vilka effekter som uppnåtts för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Årets eHälsodag – som hölls 22 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm – slog rekord med närmare 1.000 deltagare. Deltagarna bestod av experter, beslutsfattare och vård- och omsorgspersonal från hela landet – alla med ett brinnande intresse för e-hälsofrågor.

Under dagen hölls inspirationsseminarier, debatter, rundabordssamtal och fördjupande seminarier – bland annat om Nordic Medtest och Experio Lab.

Testa anslutningar till nationella tjänster

Bilden: Henrik Emilsson (testexpert på Nordic Medtest) och Krister Eriksson (IT-specialist på Inera) talade om att testa anslutningar till nationella tjänster.

Under 2014 införde Inera nya rutiner för test och verifiering av vårdsystem som en del av informationssäkerhetsarbetet kring nationella eHälsotjänster. Henrik och Krister berättade om varför, samt hur testning kan genomföras på nationell nivå genom samverkan med oberoende testpart.

Inom vård och omsorg har vi idag en komplicerad IT-miljö med många, avancerade och i stor utsträckning integrerade IT-system. Dessutom har vi inte helt enkla och ofta inte koordinerade verksamhetsprocesser som löper över organisationsgränserna, och som IT-systemen ska hjälpa oss att hantera. Tillsammans skapar detta en komplex helhet som är minst sagt utmanande att förändringshantera utan att fel upptäcks förrän efter driftsättning.

Under denna presentation redogjorde Henrik och Krister varför strukturerade test- och verifieringsmetoder är så viktiga vid anslutning av vårdsystem till de nationella eHälsotjänsterna, samt vid löpande förändringar i förvaltningsskedet. Henrik gav också en kort inblick i metodik och angreppssätt för att på ett kostnadseffektivt sätt hantera tester i komplexa miljöer och organisationer.

Vårdcentral 2.0 – patientnära tjänsteinnovation

Anna Thies (vårddesigner på Experio Lab) och David Lindeby (Senior design manager på Experio Lab) presenterade Experio Lab – ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation.

Vad kan vi åstadkomma om en designer får jobba med innovationer under ett helt år på en vårdcentral? Utgångspunkten i Vårdcentral 2.0 är människan – såväl patient som anhörig som personal. Utifrån insikter om önskemål, behov och begränsningar tas förslag till möjliga tjänster och lösningar fram.

Projekt Vårdcentral 2.0 har nu pågått i drygt ett halvår och syftar till att skapa innovationer för en hållbar primärvård. Anna Thies är utbildad designer med inriktning på innovationer inom vårdsektorn. Under ett år drygt driver hon projekt Vårdcentral 2.0 på Experio Lab med placering på Vårdcentralen RUD i Karlstad. Läs mer på www.patientensfokus.se

”Experio Lab är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation som är den del av Landstinget i Värmland. Vi driver unika innovationsprojekt där fokus är patientens bästa väg genom vården. Vi involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster och e-tjänster som skapar värde i människors vardag”, berättade Anna och David.

Nationella eHälsodagen 2014: Föreläsarnas presentationer kommer att finnas tillgängliga inom kort, liksom filmer, bilder och en sammanfattande konferensrapport på denna webbplats >>