2014-12-12

Experio Lab – ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation och en del av Landstinget i Värmland – inleder samarbete med Nordic Medtest för test av en ny öppen kommunikationskanal mellan patienter och vårdgivare.

Experio Lab driver innovationsprojekt som involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. Ett sådant innovationsprojekt är ”Ta pulsen på vården”.

”Projektet kommer att ha 5-6 piloter som ska vara klara till mitten av februari med hård- och mjukvara”, förklarar Per Hanning (bilden) som är kreativ ledare i Expeiro Lab och projektledare för ”Ta pulsen på vården”.

Första konkreta samarbetet

Nordic Medtest deltar i projektet för test av protoyper i december och test av slutprodukten i februari.

”Som nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av eHälsa och del av Landstinget i Värmland har vi mycket gemensamt med Experio Lab – därför är det roligt att det första konkreta samarbetet nu kommit igång”, säger Peter Furster – ansvarig för Nordic Medtest.

Dessutom är testuppdraget ”Ta pulsen på vården” ett bra exempel på vad Nordic Medtest kan erbjuda innovatörer inom eHälsa – en öppen och leverantörsoberoende testmiljö med testkompetens för utveckling av nya innovativa IT-lösningar inom vården.

Utveckling av innovativa idéer

”Ta pulsen” är ett sådant innovationsprojekt som bygger på en konceptidé – att patienten ska ha tillgång till en digital snabbenkät för att snabbt och enkelt kunna ge feedback till vårdgivaren.

Den nya kommunikationskanalen mellan patienter och vårdgivare ska vara lätt tillgänglig – såväl i vårdgivarens lokaler som via internet för att kunna nås via smarta telefoner, läsplattor och datoter utanför vårdgivarens lokaler.

”Ta pulsen kommer att bli en ny och öppen kommunikationskanal för att patienterna ska kunna ge förslag på förbättringar i vården – snabbt, enkelt och direkt”, förklarar Per Hanning.

Alla berörda chefer inom vården kommer ha tillgång till enkätsvaren för att kunna besvara eventuella frågor och samtidigt ha underlag i arbetet med att utveckla vården.

Ett möte mellan vård och design

Experio Lab är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation som involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Experio Lab är ett lärande projekt inom Landstinget i Värmland. Uppdraget är att skapa ett möte mellan vård och design. I mötet utvecklas och delas kunskap, erfarenheter och färdigheter i syfte att öka patientnyttan och en hållbar verksamhetsutveckling.

I Experio Lab initieras och drivs unika innovationsprojekt med fokus på patientens bästa väg genom vården. I alla projekt deltar praktiskt och aktivt personal, patienter och närstående på lika villkor. Målet är utveckla vårdtjänster som upplevs värdefulla och användarvänliga av patienten. Ett ytterligare mål är att utrusta personal med anpassade och praktiska designverktyg för att kontinuerligt involvera patienter.