2015-01-12

WebDoc från Advance AB – ett journalsystemet för den privata hälso- och sjukvårdssektorn – har testats och kvalitetssäkrats av Nordic Medtest för att kunna anslutas till nationella Intygstjänsten.

”För oss känns det tryggt och säkert att kunna anlita Nordic Medtest – dels för att få en extern kontroll av vår egen testning innan det ska ceritifieras av Inera så vi slipper onödiga överraskningar, dels för att vi får stöd och hjälp av kompetenta testexperter som kan och förstår tekniken och tjänsten”, säger Niclas Hugosson som är teknikchef på Atlan AB (som förvärvades av Advance AB 2014).

Dags för kommuner och privata vårdgivare

Intygstjänsten är en av de nationella e-hälsotjänsterna som nu driftsätts på bred front i den svenska vården. Nordic Medtest har testat och kvalitetsäkrat journalsystem för nästan alla 20 landsting och regioner i landet – och nu står landets 290 kommuner och tusentals privata vårdgivare på tur att ansluta sig.

WebDoc är ett journalsystem från Advance AB som är byggt på en modern webbaserad teknikplattform och distribueras som molntjänst. WebDoc används i dag av drygt 5.000 användare inom framför allt privat specialistvård, rehab, primärvård och äldreomsorg över hela Sverige.

”För att göra WebDoc så komplett som möjligt vill vi givetvis erbjuda våra användare även Intygstjänsten – men det förutsätter att vår integration till den nationella tjänsten kan godkännas och certifieras av Inera”, förklarar Niclas Hugosson.

Inera har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt regelverk och standarder som även gäller för den privata hälso- och sjukvårdssektorn.

Nordic Medtest är Ineras testpartner

Nordic Medtest är Ineras testpartner – dels för att testa och kvalitetssäkra Ineras nationella e-hälsotjänster; dels för att bidra till Ineras förändrings- och utvecklingsprocess för nationella e-hälsotjänster.

”Därför vände vi oss till Nordic Medtest som anslöt oss till den unika testmiljö som finns för Intygstjänsten – och det innebar att vi kunde testa vårt system på ett korrekt sätt innan vi går vidare till Inera”, berättar Niclas Hugosson.

Testerna av WebDocs funktioner genomfördes med kompetensstöd från testexperter på Nordic Medtest som har erfarenhet av ett 20-tal integrationstester av Intygstjänsten.

”Testexperterna på Nordic Medtest har bred och djup kompetens och de är väl insatta i de tekniska och praktiska frågorna kring testerna – och de har rutiner som gör testprocessen effektivare både tids- och kostnadsmässigt”, konstaterar Niclas Hugosson.

Efter testerna känner han sig säker och trygg inför nästa steg i certifieringsprocessen – att inleda införandetester av WebDoc för ett godkännande av Inera där Nordic Medtest också kommer att vara med som testansvariga.

Fortsatt tillväxt för ett allt mer komplett system

Med tillgång till den nationella Intygstjänsten räknar Niclas Hugosson med en fortsatt tillväxt för WebDoc. ”Vi siktar på nya marknader med IT-tjänsteföretaget Advance AB som nya ägare från årssikftet efter förvärv av Atlan AB”.

WebDoc har under flera år utvecklats i nära samarbete med framför allt Carlanderska Sjukhuset i Göteborg. Det har gjort att systemet från början främst riktat sig mot specialistkliniker och paramedicin. Dock har intresset från andra typer av vårdgivare från början varit stort och systemet har därför successivt kompletterats för att passa även andra typer av vårdgivare.

”WebDoc kommer att ha funktioner som gör att även primärvårdsgivare ska känna sig hemma fullt ut. De stora förändringarna här är att vi nu har en läkemedelslista men det har även tillkommit ett antal mindre nya funktioner för att anpassa arbetsflödet till primärvården”, berättar Niclas Hugosson.

Satsar för att bli ledande leverantör i Norden

Advance AB är ett fristående svenskt företag som erbjuder IT-lösningar som en tjänst till hälso- och sjukvård. Företaget, som är en av de ledande och mest erfarna aktörerna i Sverige inom detta område, har sitt huvudkontor i Göteborg och omsatte 2013 ca 80 MSEK.

Redan hösten 2012 köpte Advance AB in sig i journalbolaget Atlan AB. Sedan dess har försäljningen av journalsystemet WebDoc vuxit kraftigt genom ett antal större kundkontrakt över hela Sverige. Under 2014 förvärvade Advance resterande aktier i Atlan vars verksamhet helt har integrerats i Advance från januari 2015.

”Vi ser en stor potential i den här marknaden och vi ska nu göra de investeringar som krävs för att bli en ledande leverantör på den nordiska marknaden”, säger Johan Lindqvist som är VD Advance AB.