2015-01-16

Nordic Medtest expanderar och behöver ”bra fôlk” i Karlstad. ”Därför kommer vi att presentera oss för Karlstads IT-studenter”, förklarar Jonas Mattsson och Kristina Gullman som representerar Nordic Medtest på jobbmässan Hotspot den 18 februari.

Hotspot är Karlstads universitets jobbmässa som i år samlar ett 100-tal företagare från såväl Sverige som Norge för att möta morgondagens arbetskraft – universitetets studenter.

Nordic Medtest – som drivs av Landstinget i Värmland med stöd av IT-stiftelsen Compare och Karlstads universitet – är ett nationellt kompetenscenter för oberoende test och kvalitetssäkring av eHälsa som expanderar snabbt.

”Vi har idag drygt 20 medarbetare och det mesta talar för en fortsatt expansion under de kommande åren – därför behöver vi bli mer kända som en attraktiv arbetsgivare och redan nu knyta kontakter med IT-studenter för kommande rekryteringar”, säger Peter Furster som är ansvarig för Nordic Medtest.

Nordic Medtest kommer att representeras av två medarbetare på jobbmässan den 18 februari – Jonas Mattsson som är systemexpert och Kristina Gullman som är testare och verksamhetsutvecklare.

”Vi kommer att förklara vad Nordic Medtest är och vad vi gör för att bidra till mer och säkrare IT i vården”, berättar Jonas Mattsson och fortsätter: ””Att vi driver en testverksamhet innebär att vi får testa system innan de tas i drift. Men vi har också möjligheten att påverka systemen innan de ens börjar utvecklas så vi kan hjälpa till att bygga in testbarhet, bidra med erfarenhet och avhjälpa fel innan de ens uppstår, vilket ju underlättar livet för alla inblandade ända från uppköpare till patient”

”Vi kommer att berätta hur spännande och utvecklande det är att jobba i ett nationellt kompetenscenter som expanderar snabbt på en global marknad”, förklarar Kristina Gullman och fortsätter: ”För oss är test mycket mer än att sitta framför en skärm och leta fel i kodrader. Här har vi förmånen att få arbeta tillsammans med de ledande experterna och tillsammans bryta ny mark inom ett viktigt område – att bidra till att bättre och säkrare IT i vården”.

Nordic Medtest drivs av Landstinget i Värmland med regionalt stöd av IT-stiftelsen Compare och Karlstads universitet; nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA); internationellt forskningssamarbete med en rad ledande aktörer inom eHälsa.

Nordic Medtest är Ineras testpartner – dels för att testa och kvalitetssäkra Ineras nationella e-hälsotjänster; dels för att bidra till Ineras förändrings- och utvecklingsprocess för nationella e-hälsotjänster. Inera har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt regelverk och standarder.