Bilden: ”Vi som arbetar på Nordic Medtest just nu som anställda respektive konsulter”. Läs mer om oss >>

2015-01-22

Att få vara med och skapa något nytt tillsammans med de vassaste experterna inom området – och dessutom få bidra till säkrare IT i vård och omsorg. Vad kan man mer begära av ett spännande, utvecklande och motiverande IT-jobb?

Det menar Jonas Mattsson och Kristina Gullman som arbetar på Nordic Medtest – ett kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av eHälsa som expanderar med målsättningen att vara Värmlands bästa arbetsgivare.

Jonas Mattsson är systemexpert med ansvar för att designa och konfigurera test- och testutvecklingsmiljöer för nationell eHälsa. Jonas har tidigare arbetat på Cybercom och Arcontia med inriktning på fordonsindustrin och transportlösningar.

Kristina Gullman är testare med inriktning på intygstjänster och Nordic Medtests testmiljö för automatiserade tester av dessa tjänster. Kristina är kvalificerad programvarutestare från yrkeshögskolan och har gjort praktik och exjobb på Nordic Medtest.


Jonas Mattsson – systemexpert på Nordic Medtest.

Ett gäng med kompletterande kompetenser

Nordic Medtest är idag ett sammansvetsat gäng på 30-tal personer med bred, djup och kompletterande kompetenser i ”en platt organisation med högt i tak”.

”Ju mer komplexa IT-system som ska samverka i nationella tjänster – desto högre krav på kompetens och verksamhetskunnande för att kunna testa och kvalitetssäkra dessa”, förklarar Jonas Mattsson och pekar på en unik styrka med Nordic Medtest: ”Vi kombinerar vård- och IT-kompetens och ’kryddar’ den med spetskompetens inom test av vård-IT”.

”För oss är test inte bara test av IT-system – eftersom systemen ska ge stöd över såväl interna som externa organisationsgränser handlar det mer om att prata med och förstå människor som ska använda IT-systemen”, berättar Kristina Gullman och fortsätter: ”Att jobba på Nordic Medtest innebär att utvecklas som person och i sin yrkesroll genom att ha skiftande arbetsuppgifter och lära av varandra”.


Kristina Gullman – testar på Nordic Medtest

”Nordic Medtest – något nytt och spännande”

Nordic Medtest är en regional satsning inom Landstinget i Värmland på kvalitetssäkrad eHälsa som började byggas upp hösten 2012. Idag har Nordic Medtest en nationell roll som testpartner till Inera (landstingens och regionernas bolag för e-Hälsa) – dels för att testa och kvalitetssäkra nationella e-hälsotjänster; dels för att bidra till förändrings- och utvecklingsprocesser för nationella e-hälsotjänster.

Svensk vård och omsorg får allt fler nationella e-tjänster – och det har gett Nordic Medtest en rivstart som öppet och leverantörsoberoende testcenter.

”Ju fler IT-system, vårdgivare och leverantörer som ska fungera tillsammans i nationella tjänster – desto större behov av en oberoende samarbetspartner”, förklarar Jonas Mattsson och pekar på att Nordic Medtest är något nytt och spännande i branschen: ”Vi har bara sett början på denna utveckling av eHälsa – och vi har förmånen att få vara med från början”.

Efterfrågan på Nordic Medtests tjänster är redan stor – och den kommer att bli ännu större. Därför expanderar Nordic Medtest med målsättningen att bli Värmlands bästa arbetsgivare.

”Vi kommer att behöva bli betydligt fler framöver – men konkurrensen om IT-kompetens är hård varför vi måste sikta högt för att kunna fortsätta utvecklas och expandera i Karlstad”, säger Jonas Mattsson.

”Utvecklande att få samarbeta med de vassaste experterna”

Som öppet och leverantörsoberoende testcenter har Nordic Medtest många olika kunder – från nationella vårdtjänsteleverantörer (som Inera) till vårdgivare, IT-systemleverantörer och IT-avdelningar inom såväl offentlighet (landsting, regioner och kommuner) som privata företag.

”Det ger oss stor bredd i våra kunduppdrag – och en unik inblick i och förståelse för vård-IT ur olika leverantörs- och användarperspektiv”, förklarar Kristina Gullman.

”Att vi driver en testverksamhet innebär traditionellt att vi testar system innan de tas i drift. Men vi kan också påverka systemen innan de ens börjar utvecklas genom att bygga in testbarhet, bidra med erfarenhet och avhjälpa fel innan de ens uppstår”, fortsätter Jonas Mattsson.

Och att ha test som verktyg för att förebygga fel kräver både stor erfarenhet och spetskompetens.

”Erfarenheten bygger vi tillsammans upp genom alla testuppdrag vi genomför”, berättar Kristina Gullman: ”Vi har redan testat och därmed lärt oss många e-hälsotjänster och system som används inom svensk sjukvård – detta är kunskaper som våra kunder får ta del av genom att vi kan avhjälpa fel innan de ens uppstår”.

”Spetskompetensen krävs för ständiga förbättringar och effektiviseringar av våra och våra kunders testprocesser – exempelvis för mer automatiserade tester”, förklarar Jonas Mattsson: ”Vi har därför förmånen att ha några av de vassaste testexperterna i landet knutna till Nordic Medtest – och det är givetvis extra utvecklande att få vara en del av detta team”.

Dessutom ingår Nordic Medtest i flera stora forskningsprojekt – bland annat ett EU-finansierat Horizon2020-projekt som ger kontakter med ledande forskningscenter inom eHälsa över hela Europa.

”Motiverande att få bidra till säkrare vård-IT”

”Vi har förmånen att få arbeta tillsammans med de ledande experterna och tillsammans bryta ny mark inom ett viktigt område – att skapa förutsättningar för mer och säkrare IT i vården”, konstaterar Kristina Gullman och ger tre motiverande skäl till detta:

Ökad patientsäkerhet: ”IT-relaterade brister, problem och haverier i vård och omsorg drabbar patientsäkerheten – från felbehandlingar till dödsfall. Det vill vi ändra på”.

Mer vård för skattepengarna: ”IT-relaterade brister, problem och haverier i vård och omsorg tar tid och kostar pengar – tid och pengar som behövs i vården. Det vill vi ändra på”.

Fler globala affärsmöjligheter: ”IT-relaterade brister, problem och haverier är inte bara ett problem för vårdtagare och vårdgivare – det drabbar även IT-leverantörer. Det vill vi ändra på”.

Vad kan man mer begära av ett spännande, utvecklande och motiverande IT-jobb? Att få vara med och skapa något nytt tillsammans med de vassaste experterna inom området – och dessutom få bidra till säkrare IT i vård och omsorg.