Åmål är första kommun i landet att låta sin vårdpersonal komma åt patientjournaler på mobiltelefon eller läsplatta. Man gör det med hjälp av den första mobila version av den nationella patientöversikten (NPÖ) – Tietos Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) som testats av Nordic Medtest.

Åmål är först med mobila journaler, rapporterar SVT:s Västnytt i ett nyhetsinslag >>

Med hjälp av en app, dosa och ett personligt id-kort kan vårdpersonalen numera direkt vid hembesök logga in på sina patienters journaler.

Åmåls kommun använder den första mobila version av den nationella patientöversikten (NPÖ) – Tietos Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) som minskar risken för felbehandlingar, underlättar professionens arbete samt ökar patientens delaktighet i vården.

Nordic Medtest har som oberoende part testat MPÖ enligt det regelverk som tagits fram av Inera AB – Sveriges landstings och regioners gemensamma bolag för samverkan inom e-Hälsa. Inera svarar för godkännande av nya IT-lösningar inom vård och omsorg. Efter testerna kunde MPÖ-lösningen godkännas av Inera – och nu är Åmål först bland landets kommuner att använda lösningen fullt ut.

”Högre patientsäkerhet, effektivare och kvalitetssäkrad vård genom användning av en nationell infrastruktur och IT-leverantörer som kan erbjuda bra digitala lösningar – detta är ett bra kvitto på att det nationella e-hälsoarbetet bär frukt och genererar riktig samhällsnytta. Vi är glada över att kunna bidra i detta arbete”, säger Peter Furster som är ansvarig för Nordic Medtest

….

Nordic Medtest testade Tietos mobila NPÖ-lösning MPÖ: Sveriges första och hittills enda mobila version av den nationella patientöversikten (NPÖ) – Tietos Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) – har testats av Nordic Medtest i en pilotstudie som genomförts inom Örebro läns landsting. Läs mer >>

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Läs mer på inera.se >>

Tietos Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) gör det möjligt för behöriga och autentiserade användare att komma åt patientinformation var som helst, när som helst. Åtkomst till relevant patientinformation vid varje vårdkontakt ökar patientsäkerheten och kan medverka till minskat lidande samt att rädda liv. Läs mer på tieto.se >>