Sveriges första och hittills enda mobila version av den nationella patientöversikten (NPÖ) – Tietos Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) – har testats av Nordic Medtest i en pilotstudie som genomförts inom Örebro läns landsting.

Nordic Medtest har som oberoende part testat MPÖ enligt det regelverk som tagits fram av Inera AB – Sveriges landstings och regioners gemensamma bolag för samverkan inom e-Hälsa som svarar för godkännande av nya IT-lösningar inom vård och omsorg. Efter testerna kunde MPÖ-lösningen godkännas av Inera.

”Vi på Tieto är stolta att tillsammans med Nordic Medtest få slutföra testerna av Lifecare MPÖ som den första mobila NPÖ-lösningen i Sverige”, säger Björn Myrvold, VP, Tieto Healthcare & Welfare. ”För oss är det en självklarhet att ambulanser och vård- och omsorgspersonal som gör hembesök ska ha samma information som de som träffar patienter på ett sjukhus eller på ett äldreboende. Lifecare MPÖ minskar risken för felbehandlingar, underlättar professionens arbete samt ökar patientens delaktighet i vården. Det är ett viktig steg mot att effektivisera vården”.

”Testerna av MPÖ är ett bra exempel på hur Nordic Medtest som oberoende testcenter kan testa och kvalitetssäkra – och därmed bidra med underlag för godkännande och certifiering av nya och innovativa produkter och programvaror för eHälsa”, förklarar Peter Furster som är ansvarig för Nordic Medtest.

Gör patientinformation mobilt tillgänglig

Tietos Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) är en ny lösning för eHälsa som gör det möjligt för behöriga och autentiserade användare att komma åt patientinformation i den nationella patientöversikten (NPÖ) – var som helst och när som helst.

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är en nationell tjänst som ger tillgång till viktig vård- och omsorgsinformation – oavsett landsting, kommun eller privat vårdgivare, samt geografisk placering i Sverige. NPÖ-informationen idag är dock bara tillgänglig inom, eller i närheten av, fysiska vård- och omsorgsbyggnader.

Med hjälp av Mobil Patientöversikt (MPÖ) görs NPÖ-informationen tillgänglig även utanför vårdbyggnaderna med bibehållen säkerhet. Detta innebär att vård- och omsorgspersonal kan komma åt relevant patientinformation överallt.  Exempelvis för vårdpersonal vid hembesök, bakjour samt ambulanspersonal vid, eller på väg till, olycksplatsen – direkt via sin mobila enhet (tablet eller smartphone).

Måste testas och godkännas för drift

Tietos Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) är Sveriges första och hittills enda mobila version av den nationella patientöversikten (NPÖ) – och för att få ut den på marknaden behövde den testas och godkännas för drift av Inera.

Uppdraget gick till Nordic Medtest som är Ineras samarbetspartner inom test och kvalitetssäkring av vård-IT. Testerna genomfördes inom ramen för en pilotstudie i Örebro läns landsting för att testa nyttan och tekniken med mobil NPÖ (MPÖ).

Testprojektet genomfördes under våren 2014 då Ineras tekniska plattform för säker inloggning i nationella säkerhetslösningar var på plats.

”Uppdraget var att kvalitetssäkra IT-lösningen och samtidigt ta fram en generell modell för denna typ av certifiering av tredjepartsprodukter mot den nationella plattformen för eHälsa”, förklarar Peter Furster.

Och testresultaten blev positiva – Tietos mobila version av den nationella patientöversikten (NPÖ) uppfyllde kraven för att användas av landsting och kommuner i Örebro län. Genom detta blir det lättare för andra landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare att ta del av Tietos Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) och även framtida motsvarande lösningar.