Nordic Medtest deltar på DigIT Värmland 29 april i Karlstad – dels på ett seminarium som exempel på en lyckad digital affärsmöjlighet som skapar arbetstillfällen; dels som utställare för att presentera vad ett kompetenscenter för oberoende test och kvalitetssäkring av eHälsa erbjuder kommuner och IT-leverantörer.

Nordic Medtest är en regional satsning som drivs av Landstinget i Värmland i samarbete med Compare och Karlstads universitet. Satsningen har varit framgångsrik och Nordic Medtest är idag – som testpartner till Inera – ett nationellt kompetenscenter för oberoende test och kvalitetssäkring av nationella ehälsotjänster.

Verksamheten expanderar och sysselsätter redan ett 30-tal personer – och Nordic Medtest räknar med en fortsatt expansion i takt med att svensk vård och omsorg får allt fler digitala tjänster.

Seminarium kl 13:15-13:45

På DigIT Värmland-seminariet kommer Peter Furster (Nordic Medtest) och Leif Carlson (Inera) att tala om ”Kvalitetssäkring av nationella ehälsotjänster – en digital affärsidé som skapar arbetstillfällen i Värmland” med Nordic Medtest som ett lyckat exempel på digitala affärsmöjligheter. Seminariet hålls kl 13:15-13:45 i seminariespåret Digitala affärsmöjligheter & tekniktrender.

Möt våra experter

Nordic Medtest deltar även som utställare för att presentera sina erbjudanden – bland annat genom att bjuda in till möten under dagen med experter inom området:

  • 11:15-11:45: Leif Carlson om varför Inera valt Nordic Medtest som partner för kvalitetssäkring av nationella ehälsotjänster;
  • 12:15-13:15: Peter Furster om vad Nordic Medtest erbjuder kommuner, landsting och privata vårdgivare;
  • 12:15-13:15: Henrik Emilsson om hur Nordic Medtest bidrar till kvalitetssäkrad IT i vården.
  • 13:45-14:15: Staffan Barrefors om vad Nordic Medtest erbjuder leverantörer av IT-system till vården;
  • 14:45-15:15: Robert Magnusson om hur Nordic Medtest bidrar till mer användbar IT i vården;

Boka redan nu ett personligt möte med Nordic Medtest på DigIT Värmland-dagen 29 april – info@nordicmedtest.se

DigIT Värmland – en bred regional kraftsamling

DigIT Värmland blir en heldag onsdag 29 april med inledande och avslutande inspirationsföreläsningar av Microsoft och Teo Härén – och däremellan 40 seminarier inom åtta temaspår – bland annat Digitala affärsmöjligheter och tekniktrender samt Digital vård och omsorg/E-hälsa. Mellan seminarierna blir det gott om tid för mingel, nätverkande och möten med  partners och utställare – däribland Nordic Medtest, Landstinget i Värmland, Compare och Karlstads universitet.

DigIT Värmland presenteras av Compare i samarbete med Almi Företagspartner, Ett gemensamt e-samhälle i Värmland, Handelskammaren Värmland, Inova, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Paper Province, Region Värmland och Stål & Verkstad.

Målsättningen är att DigIT Värmland ska bli en årligen återkommande bred mötesplats för både leverantörer som användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. Syftet är att lära känna varandra och tillsammans diskutera digitala möjligheter och utmaningar för Digitala Värmland – en gemensam arena för samverkan kring bland annat den regionala digitala agendan för länet.