”Det finns ett stort behov bland våra kunder att lära sig mer om test – därför lanserar vi nu en grundkurs som ger en bred förståelse av test inom vård-IT för kvalitetssäkring av e-hälsa”, säger Peter Furster – ansvarig för Nordic Medtest.

Grundkursen har tagits fram av och genomförs av Henrik Emilsson och Rikard Edgren – båda testexperter med mycket stor erfarenhet av området.

Mycket tid läggs idag på att testa IT-baserade system och tjänster inom vården. Det är en oerhört viktig kvalitetssäkring som i sin yttersta konsekvens kan spara liv. För att vara framgångsrik måste man då beakta hela livscykeln – från förstudie till utfasning. Man måste också ha en teststrategi som säkerställer att man testar rätt sak vid rätt tillfälle och återanvänder det som är effektivt.

”Så arbetar vi på Nordic Medtest – och nu vill vi dela våra kunskaper och erfarenheter genom denna grundkurs”, fortsätter Peter Furster.

Kursen vänder sig till testare och blivande testledare inom e-hälsa. Och den genomförs i Nordic Medtests lokaler i Karlstad eller på plats hos kund.

Kursen är på två dagar och tar upp dessa områden:

  • Tänk som en testare – att vilja hitta problem och se många perspektiv;
  • Testmetoder – en genomgång av de vanligaste sätten att testa programvara;
  • Testning – konkreta exempel från svenska e-hälsotjänster;
  • Risker i vården – relevanta kvalitetsegenskaper och hur man kan testa dessa.

För mer information om denna tjänst: Staffan Barrefors (Nordic Medtest) +46 722 112 25