Nordic Medtest har tecknat avtal med Sätterstrand Business Park AB om fortsatt serverdrift i SBP Datacenter på Hammarö.

Bilden: Peter Furster (Nordic Medtest) i mitten med (till vänster) Jan Hellberg och (till höger) Pernilla Uddh (Sätterstrand Business Park)

”Vi har haft vår verksamhet och serverdrift på Sätterstrand sedan Nordic Medtest startades hösten 2012 och är nöjda med det. Inför en kommande flytt av verksamheten till Karlstad har vi gjort en upphandling och funnit att SBP Datacenter är den bästa, säkraste och mest kostnadseffektiva lösningen för vår fortsatta serverdrift”, säger Peter Furster – ansvarig för Nordic Medtest som drivs av Landstinget i Värmland.

”Vi är glada och stolta över att Nordic Medtest väljer oss för sin fortsatta serverdrift”, säger Pernilla Uddh – VD på Sätterstrand Business Park AB.

”Nordic Medtest har valt en lösning som vi kommer att vidareutveckla även för andra kunder – att ha kontor på en plats och sin serverutrustning i SBP Datacenter som är fysiskt skild från övrig verksamhet”, säger Jan Hellberg som arbetar med försäljning och projektledning på Sätterstrand Business Park AB.

”Genom en kraftfull och stabil kommunikationslösning skapas en säker driftmiljö för Nordic Medtest. Dessutom ger det Nordic Medtest en flexibilitet i att enkelt anpassa sin miljö utifrån marknadens behov – exempelvis för att utveckla smarta moln- och hybridtjänster från SBP Datacenter”, fortsätter Jan Hellberg.

Nordic Medtest kommer under sommaren att flytta verksamheten till nya lokaler i Karlstad.

”I takt med att verksamheten och tekniken utvecklats sedan Nordic Medtest startades hösten 2012 har våra lokalbehov förändrats – då behövde vi sitta fysiskt nära vår serverdrift, idag handlar det mer om närheten till verksamheter som vi arbetar för”, förklarar Peter Furster.

Initialt var tanken att testkunder från hela landet skulle komma till Sätterstrand för att genomföra sina tester på plats i Nordic Medtests datormiljöer. Idag sköts det mesta på distans – och det har förändrat lokalbehoven för Nordic Medtest.

”Men kraven på bra, säker och kostnadseffektiv serverdrift är de samma som tidigare – men nu med mer fokus på flexibilitet och skalbarhet för att kunna erbjuda våra kunder allt mer avancerade och komplexa testtjänster på distans”, fortsätter Peter Furster.

………………………………………..

Sätterstrand Business Park AB på Hammarö erbjuder serverdrift med grön IT som är miljö- och energicertifierat av EU (SBP Datacenter) och kontorslokaler i olika storlekar (Business Park). Sätterstrand har ett mycket kraftfullt datacenter i två hus (totalt ca 1.000 kvm) som är fysiskt skilda från varandra. Detta gör det möjligt att skapa mycket säkra och smarta lösningar inom ett och samma datacenter. Läs mer på www.satterstrand.se