Nordic Medtest och Göran Karlström har nominerats till två av de DigIT-priser som delas ut på DigIT Värmland-dagen i Karlstad onsdag (29 april).

Nordic Medtest nomineras till priset Årets DigITala Raket ”för en verksamhet som expanderar snabbt och väntas fortsätta expandera i takt med att svensk vård och omsorg får allt fler nationella digitala tjänster”. Nordic Medtest (som drivs av Landstinget i Värmland) är idag – som testpartner till Inera – ett nationellt kompetenscenter för oberoende test och kvalitetssäkring av nationella e-hälsotjänster. Verksamheten expanderar snabbt och sysselsätter redan ett 30-tal personer.

Göran Karlström nomineras till priset Årets DigITala Personlighet ”för att ha bidragit till att Värmland fått en plats på den nationella och internationella arenan för e-hälsa – en insats som har stor betydelse för den fortsatta digitaliseringen av vården i Värmland”. Göran Karlström är teknikkunnig läkare med starkt engagemang för e-hälsa – och har som sådan en aktiv roll i en rad nationella och internationella projekt och nätverk som är viktiga och värdefulla för Värmland.

DigIT Värmland vill med DigIT-priserna uppmärksamma de bästa insatserna som bidragit till digitaliseringen i Värmland utifrån nyttoeffekten – för användaren (användarfokus) respektive leverantören (teknik- och affärsfokus).

Årets DigITala Raket belönar ett initiativ eller annan aktivitet i Värmland som baserat på digital lösning har fått ett snabbt och brett genomslag. De nominerade är Nordic Medtest, Karlstads universitet/Datavetenskap och Branäsgruppen.

Årets DigITala Personlighet belönar en person i Värmland som genom sitt engagemang och kompetens bidragit till att sprida nyttoeffekter kring digitaliseringen. De nominerade är Göran Karlström (Landstinget i Värmland), Marthe Hem (Cash-IT) och Henrik Sköld (Nätvanor).

De nominerade till Årets DigITala Samverkan är Pedagog Värmland, Verksamt Värmland och Grensetjänsten.

De nominerade till Årets DigITala Verksamhet är Kodakademin Säffle, VSV Frakt och Löfbergs.

De nominerade presenteras på DigIT Värmland-dagen där deltagarna också via en digital lösning (app) röstar fram vinnarna i respektive kategori.

………………………………………………

DigIT Värmland är en mötesplats för leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. DigIT Värmland är en heldag med inledande och avslutande trendspaningar och däremellan ett 40-tal seminarier inom åtta temaspår, ett 35-tal partners som utställare – och en middag med utdelning av priser till årets bästa digitala insatser. www.compare.se/digitvarmland