Nordic Medtest expanderar i många avseenden – även när det gäller den avancerade servermiljö som krävs för att kunna testa och kvalitetssäkra allt fler nationella e-hälsotjänster samtidigt. Därför har Nordic Medtest nu flyttat sin testmiljö till en annan och mer driftsäker datorhall.

”Ytterligare en milstolpe för Nordic Medtest”, konstaterar Torbjörn Wiger (bilden) som är infrastrukturansvarig på Nordic Medtest: ”Nu har vi flyttat vår tekniska infrastruktur från en egen serverhall till ett större och mer driftsäkert datacenter”.

Flytten av servrarna gick helt enligt planerna – från fredag kväll och över veckoslutet 30-31 maj. Och på måndag morgon kunde testverksamheten fortsätta som vanligt.

”Just nu pågår ett 20-tal testprojekt samtidigt – därför var det viktigt att flytten kunde ske utan att störa verksamheten”, berättar Torbjörn Wiger.

Nordic Medtest har för tillfället ett 10-tal fysiska servrar som genom en 100-procentigt virtualiserad lösning kan agera som ett par hundra servrar samtidigt med alla infrastrukturtjänster som behövs i såväl lokala som nationella e-hälsotjänster.

”Det innebär att vi snabbt och enkelt kan bygga upp testmiljöer utifrån kundens behov för att testa och kvalitetssäkra deras tjänster i en virtualiserad kopia av deras riktiga driftsmiljö”, förklarar Torbjörn Wiger.

Testmiljöerna driftas nu i Sätterstrand Business Parks Datacenter på Hammarö – ”den bästa, säkraste och mest kostnadseffektiva lösningen för vår fortsatta serverdrift”, enligt Peter Furster som är ansvarig för Nordic Medtest som efter sommaren flyttar till Karlstad men behåller serverdriften på Sätterstrand.

”I takt med att verksamheten och tekniken utvecklats sedan Nordic Medtest startades hösten 2012 har våra lokalbehov förändrats – då behövde vi sitta fysiskt nära vår serverdrift, idag handlar det mer om närheten till verksamheter som vi arbetar för”, fortsätter Peter Furster: ”Men kraven på bra, säker och kostnadseffektiv serverdrift är de samma som tidigare – men nu med mer fokus på flexibilitet och skalbarhet för att kunna erbjuda våra kunder allt mer avancerade och komplexa testtjänster på distans”.