Nordic Medtest har gett Omegapoint AB uppdraget att ta fram en pilotinstallation för en så kallad testdatafabrik – ett generiskt system för avidentifiering av stora mängder testdata inom vården. Samtidigt tecknar Nordic Medtest och Omegapoint ett långsiktigt samarbetsavtal inom området.

”Vi räknar med att lösningen kommer att bli så generell och flexibel att den ska kunna användas inom flera olika verksamhetsområden – även utanför hälso- och sjukvården där Omegapoint kan se affärsmöjligheter”, förklarar Peter Furster som är verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

Omegapoint är ett IT-företag med fokus på säkerhet som arbetar inom en rad branscher med höga säkerhets- och sekretesskrav – bland annat vård och finans. Det avgörande för att Omegapoint fick uppdraget var att företaget hade idéer och förslag på en lösning till de specifika kraven kring testdata.

Pilotinstallation utvärderas i test av nationell e-hälsotjänst

”Vi har under många år jobbat med säkerhetslösningar för vård och landsting och har därmed erfarenhet av de speciella kraven på säkerhet och kvalitet som ställs. Vidare har vi, utöver säkerhet, jobbat med test och testmetodutveckling inom bank och finans”, förklarar Carl-Arne Johannesson på Omegapoint.

Omegapoint ska ta fram en pilotinstallation för avidentifieringssystemet för utvärdering i test av Intygstjänsten – en nationell e-hälsotjänst som testas av Nordic Medtest på uppdrag av Inera AB.

Riktiga personuppgifter får inte används vid tester

Bakgrunden är den starka sekretess som gäller för hälso- och sjukvårdens personuppgifter i exempelvis journalsystem. Detta utesluter att skarpa personuppgifter används vid tester. Lagkrav – bland annat Personuppgiftslagen och Patientdatalagen – ställer krav på att data som ska användas för tester inte på något sätt ska kunna härledas till en eller ett fåtal fysiska personer.

”Detta ställer höga krav på en testdatafabrik då ändamålsenliga data, med rätt struktur och variation, krävs för testerna”, konstaterar Robert Magnusson som är leveransansvarig på Nordic Medtest.

Behöver större mängder testdata med mer information

Idag använder Nordic Medtest cirka 20.000 fiktiva persondata för tester med personnummer, namn och adresser ur ett register från Skattemyndigheten. Men för att kunna ta fram mer kvalitetsrelaterad information om de olika system som testas behöver Nordic Medtet större mängder testdata (minst 100.000 persondata) med mer personrelaterad information såsom läkares identitet, sjuktillstånd, diagnoser etcetera.

Därför behöver Nordic Medtest ett generiskt system för avidentifiering av data för att användas i testsyfte – en så kallad testdatafabrik. Sedan 2013 har Nordic Medtest samarbetet med Omegapoint i olika projekt för att ta fram ett sådant koncept. Nu har ett trovärdigt koncept tagits fram som nu ska användas i realistiska tester av IT-system i vården.

”Vi vill testa konceptet i en pilotinstallation – dels för att säkra att avidentiferingen uppfyller myndighetskraven, dels för att se om hanteringen och resultatet av denna är användbar i vår testverksamhet”, förklarar Robert Magnusson.

…………………………………

Kontaktpersoner: