Nordic Medtest flyttar idag (fredag 21 augusti) in i nya kontorslokaler på Bryggaregatan 11 i Karlstad. Serverdriften blir kvar i Sätterstrand Business Parks Datacenter på Hammarö.

Peter Furster hälsar välkommen till de nya lokalerna i Karlstad.

”I takt med att verksamheten och tekniken utvecklats sedan Nordic Medtest startades hösten 2012 har våra lokalbehov förändrats – då behövde vi sitta fysiskt nära vår serverdrift, idag handlar det mer om närheten till verksamheter som vi arbetar för”, förklarar Peter Furster som är verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

Initialt var tanken att testkunder från hela landet skulle komma till Sätterstrand för att genomföra sina tester på plats i Nordic Medtests testmiljöer. Idag sköts det mesta på distans – och det har förändrat lokalbehoven för Nordic Medtest.

Övergångslösning tryggar fortsatt drift

Nordic Medtest är i grunden ett treårigt Vinnova-finansierat testbäddsprojekt som avslutas 30 september 2015. Projektet har varit mycket framgångsrikt och visar att det finns ett stort behov av ett nationellt kompe-tenscenter för test och kvalitetssäkring av IT i vården. Därför tar Landstinget i Värmland – i samverkan med nuvarande partners – ansvar för fortsatt drift av Nordic Medtest under en förlängd projektperiod till och med 31 december 2016.

”Beslutet är en övergångslösning som tryggar vår långsiktiga affärsverksamhet och kompetensförsörjning tills dess att vi etablerat oss som ett offentligt bolag – och därmed kan vi satsa långsiktigt på nya och mer ändamålsenliga kontorslokaler”, konstaterar Peter Furster.

Stor efterfrågan och fortsatt expansion

Nordic Medtest har idag ett nationellt uppdrag som testpartner till Inera – bolaget som koordinerar de svenska landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. I uppdraget ingår bland annat att testa och kvalitetssäkra nya e-tjänster, nya tjänsteproducenter och nya e-hälsotjänster.

”Efterfrågan på våra tjänster ökar snabbt – inte bara som testpartner till Inera utan även bland landsting, reg-ioner och IT-företag som Tieto, EVRY och andra leverantörer av IT i vården”, förklarar Peter Furster.

Nordic Medtest har idag ett 30-tal medarbetare – och antalet egna medarbetare, inhyrda konsulter och andra externa samarbetspartners i olika testprojekt kommer att öka.

”Därför behöver vi nya och mer ändamålsenliga kontorslokaler som stödjer vårt arbetssätt och tryggar vår fortsatta expansion”, säger Peter Furster som samtidigt betonar vikten av en bra, säker och kostnadseffektiv serverdrift: ”Kraven är de samma som tidigare – men nu med mer fokus på flexibilitet och skalbarhet för att kunna erbjuda våra kunder allt mer avancerade och komplexa testtjänster på distans”.

  • Vår nya post- och besöksadress: Bryggaregatan 11, 653 40 KARLSTAD
  • Hitta till oss på Bryggaregatan 11 i Karlstad >>
  • Vår faktureringsadress är den samma som tidigare: Landstinget i Värmland; BeställarID: 5060501; Box 5081; 650 05 KARLSTAD