EVRY Healthcare Systems AB får genom Nordic Medtest tillgång till en säker testmiljö med nationella säkerhetstjänster. Syftet är att kunna testa och kvalitetssäkra funktionalitet i sitt journalsystem NCS Cross före leverans till sina kunder – landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge.

EVRY har tidigare varit beroende av landstingen för att kunna utföra integrationstestning. För att få en mer stabil och kontrollerad access till en testmiljö har EVRY inlett ett samarbete med Nordic Medtest som kan skräddarsy en virtuell testmiljö för i princip alla nationella och lokala tjänster inom svensk e-hälsa.

Genom samarbetet med Nordic Medtest får EVRY tillgång till tre virtuella maskiner till en fast månadshyra. Dessa innehåller den lokala tjänsteplattformen, tjänsteadresseringskatalogen och de lokala säkerhetstjänsterna. Lösningen är konfigurerad för access från EVRYs NCS Cross-system. Den testmiljö som har satts upp för EVRY kan även nyttjas för andra applikationer hos EVRY.

EVRY är Nordens näst största IT-tjänsteföretag med cirka 10.000 medarbetare och ungefär 14.000 kunder i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. NCS Cross från EVRY är ett sammanhållet CE-märkt journalsystem för både slutenvård och primärvård som uppfyller kravet på en patientjournal för samtliga patienter i ett landsting oberoende av vårdform. NCS Cross används sedan 1990-talet av landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge.

Kontaktpersoner på Nordic Medtest: