Bilden: Peter Furster (Nordic Medtest), Gunilla Andersson och Fredrik Larsson (Landstinget i Värmland) och Göran Österman (Business Wermland) ser stora regionala utvecklingsmöjligheter med ett nationellt kompetenscenter som Nordic Medtest i Värmland. Foto: Jens Magnusson (Landstinget i Värmland)

Att ha ett nationellt kompetenscenter som Nordic Medtest i Karlstad bidrar till regional utveckling i Värmland: Det skapar jobb och affärer, lockar kompetens och företagsetableringar till regionen, är en tillgång för utvecklingen av den regionala e-hälsan och visar styrkan med regional samverkan som bäddar för nya samarbetsprojekt.

Efter tre år som externt finansierat samarbetsprojekt går Nordic Medtest in i en ny utvecklingsfas den 1 oktober 2015 som självfinansierat nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av IT i vården.

”Nu är vi redo och mogna att stå på egna ben”, förklarar Peter Furster – verksamhetsansvarig i Nordic Medtest som utvecklats i ett regionalt samarbete mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet.

Expanderar på snabbväxande marknad

Projektet har varit mycket framgångsrikt och visar att det finns ett stort behov av tjänster inom e-hälsa – och därmed en snabbt växande marknad både nationellt och internationellt.

”På tre år har vi ökat från 1 projektledare till 30-tal medarbetare – och den resursmässiga expansionen kommer att fortsätta i takt med att vi får allt fler kunder och allt mer komplexa testuppdrag”, fortsätter Peter Furster.

Nordic Medtest har idag en unik kompetensblandning: ”Vi kombinerar spetskompetenser inom vård, IT och test – och kompletterar detta med bred och djup kunskap om och erfarenhet av nationella e-hälsotjänster”.

Den unika kompetens-mixen byggs upp genom en lyckad blandning av egna medarbetare, inhyrda konsulter och andra externa samarbetspartners som alla drivs av samma ambition – att bidra till säkrare IT i vården: ”För bättre och säkrare vård-IT krävs samverkan. Nordic Medtest är ett unikt initiativ som lägger grunden för en sådan samverkan. Det ger alla företag, både stora och små, möjligheten att bidra till detta”.

”Som öppet och leverantörsoberoende kompetenscenter inom e-hälsa kan vi erbjuda innovatörer en unik möjlighet att testa och utveckla nya innovativa IT-lösningar”, säger Peter Furster.

Skapar jobb och affärer – och bidrar till regional e-hälsa

”Nordic Medtest har satt Värmland på kartan – både nationellt och internationellt”, säger Göran Österman – tidigare verkställande tjänsteman i Compare och idag projektledare i etableringsprojektet Business Värmland: ”Nordic Medtest skapar arbetstillfällen och affärer för IT-företagen i regionen – och bidrar till att locka företagsetableringar. Det visar vikten av lyskraft för att skapa regional tillväxt”.

“Nordic Medtest har utvecklats från en regional projektidé till nationellt kompetenscenter med internationell potential som idag är en etablerad och unik verksamhet av stor betydelse för svensk e-hälsa – och därmed också för den regionala e-hälsan i Värmland”, säger Gunilla Andersson – landstingsdirektör i Landstinget i Värmland.

”Nordic Medtest har med sin unika kompetens satt Värmland på den svenska e-hälsokartan. Det bidrar till regional utveckling inom ett snabbväxande område – vårdens behov av säkra IT-system”, säger Fredrik Larsson – landstingsråd i Landstinget i Värmland: ”För oss är det en regional styrka att ha tillgång till ett nationellt kompetenscenter som testar och kvalitetssäkrar IT i vården – det handlar inte bara om att ligga i framkant när det gäller utveckling av IT-system utan framför allt om ökad patientsäkerhet”.

Regional samverkan – nyckeln till framgång

”Nordic Medtest är historien om ett långsiktigt, uthålligt och lyckat samarbete mellan offentliga och privata aktörer som alla har ett gemensamt intresse av regional utveckling – och som förstår att samverkan är enda möjligheten att lyckas”, fortsätter Göran Österman: ”Det goda samarbetet mellan alla parter har varit nyckeln till att det gått fort att förverkliga denna idé. Tillsammans har vi skapat den unika lyskraft som regionen behöver när konkurrensen blir allt mer global”.

Och lyckade projekt visar styrkan med regional samverkan som bäddar för nya samarbetsprojekt: ”Våra projekt visar att samverkan ger resultat – och att goda projekt-resultat i sin tur leder till mer och bredare samverkan”, förklarar Ulf Lidberg – projektledare på Compare: ”Ju mer resultat vi levererar – desto fler projektfinansiärer vill samverka med oss”.

”Nordic Medtest fick en rivstart som projekt och är nu redo att stå på egna ben som självfinansierad verksamhet med ambitionen att bli ett offentlig bolag på en snabbväxande marknad – utan den testkompetens som byggts upp i Värmland skulle vi aldrig ha kommit så här lång, så här fort”, summerar Peter Furster:

”När Nordic Medtest startades som en regional projektidé fanns ambitionen att bli ett nationellt kompetenscenter. Idag vet vi att det lyckats – Nordic Medtest är ett initiativ av nationellt intresse som också bidrar till regional utveckling”.