Henrik Emilsson – teststrateg på Nordic Medtest – och Leif Carlson – informationssäkerhetschef på Inera – talar om ”Test och certifiering säkrar kvaliteten när nya aktörer vill nå vårdinformation” på Nationella eHälsodagen 2015 som hålls den 6 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Många IT-leverantörer vill koppla sina tjänster till den nationella infrastrukturen för att nå vårdinformation. Test och certifiering är delar av kvalitetssäkringen, kommer Henrik Emilsson och Leif Carlson att tala om samtidigt som de tar upp frågan: Vilka andra strategier finns för att möta den snabba utvecklingen?

Henrik Emilsson har en lång bakgrund inom programvarutestning, både som konsult och lärare. I rollen som teststrateg på Nordic Medtest har han varit med och tagit fram Ineras testregelverk.

Leif Carlson har en gedigen bakgrund inom IT och Informationssäkerhet med fokus på kvalitet och nytta. Han var en av idégivarena till Nordic Medtest och är nu informationssäkerhetschef på Inera.

Nordic Medtest är testpartner till Inera AB – ett offentligt bolag som koordinerar de svenska landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. I uppdraget för Nordic Medtest ingår bland annat att testa och kvalitetssäkra nya e-tjänster, nya tjänsteproducenter och nya e-hälsotjänster.

Nationella eHälsodagen 2015 hålls den 6 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Programmet innehåller ett 40-tal olika inspirerande aktiviteter. Dagen inleds av statsrådet Gabriel Wikström som bland annat kommer att presentera regeringens tankar kring det framtida nationella e-hälsoarbetet. Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Arbetet sker tillsammans med samverkansorganisationerna inom Nationell eHälsa som är Socialdepartementet, eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vårdföretagarna och riksorganisationen Famna.