”Kvalitetssäkring blir allt viktigare inom e-hälsoutvecklingen” säger Peter Gille, tillträdande VD för Cambio Healtcare när han besökte Nordic Medtest.

Peter Gille tillträder som VD för Cambio den 1 januari 2016 men har redan nu börjat besöka befintliga och potentiella samarbetspartners: ”Jag är övertygad om att e-hälsoutvecklingen bara har startat och att det finns en enorm potential för en mer jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård genom innovativa IT-lösningar”, förklarar han.

Utmaningar som kräver samverkan
Samtidigt konstaterar han att utvecklingen står inför stora utmaningar som i många fall kräver bred och öppen samverkan för att klara kundernas ökande behov. Cambio COSMIC är idag Sveriges största och snabbast växande e-hälsosystem som används av åtta landsting/regioner och en större privat hälso- och sjukvårdsorganisation. Även kommuner och mindre privata vårdgivare är användare av systemet.

Utvecklas i samverkan med kunder och användare
Cambio COSMIC är ett journalsystem som utvecklas i samverkan med kunder och vårdpersonal för att möta framtidens krav på säker vård och patientmedverkan. ”I utvecklingsarbetet ställs det extra höga krav på kvalitetssäkring”, konstaterar Peter Gille.

Nordic Medtest har testat och kvalitetssäkrat COSMIC:s integrationer med de nationella e-hälsotjänsterna via Inera och landstingen. Genom dessa uppdrag har Nordic Medtest fört en dialog med Cambio om ett fortsatt och närmare samarbete.

”Nordic Medtest har som öppet och oberoende kompetenscenter för test av IT i vården visat vikten av och möjligheterna med kvalitetssäkring – det ville jag veta mer om och jag är imponerad av vad jag fått se”, summerade Peter Gille sitt besök i Karlstad.