Nordic Medtest breddar nu kundsfären utanför Sveriges gränser. The Intervention Centre vid Oslo Universitetssjukhus har gett Nordic Medtest i uppdrag att testa användbarhet och funktionalitet av ett nytt mjukvarubaserat system.

”Uppdraget bekräftar att Nordic Medtest är ett kompetenscenter med internationell potential och att behovet av test och kvalitetssäkring av IT i vården är lika stort utomlands som i Sverige”, säger Peter Furster som är verksamhetsansvarig för Nordic Medtest.

Kontakter via samarbetsprojekt

I The Intervention Centre finns en testbädd för utvärdering av medicintekniska produkter och utrustningar. Testuppdraget i Oslo inleds med en workshop där Nordic Medtest presenterar metoder för att testa användbarhet och funktionalitet av ett nytt mjukvarusystem för strömning av kliniska videoinspelningar av operationer, som ska kunna taggas med händelser i realtid.

”Vi kom i kontakt med Nordic Medtest och dess testmetoder i samband med ett projektmöte i Nordic Network Of Testbeds och de väckte vårt intresse eftersom deras spetskompetens kring mjukvarutestning inom e-hälsoområdet kompletterar vår egen verksamhet”, förklarar Karl Øyri på Sektionen för industrisamarbete och metodutveckling vid The Intervention Centre.

Oslo Universitetssjukhus är Norges största med mer än 20.000 anställda. Universitetssjukhuset står för en stor del av medicinsk forskning och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i Norge. The Intervention Centre är ett forsknings- och utvecklingscenter för att utveckla och utvärdera nya metoder och strategier för hälso- och sjukvård.

Läs mer om The Interventional Centre vid Oslo Universitetssjukhus