Alla landsting och regioner i Sverige är nu anslutna till Mina intyg, en nationell e-hälsotjänst för läkarintyg som testats och kvalitetssäkrats av Nordic Medtest.

Intygstjänsten består av en omfattande och komplex systemlösning där olika vårdsystem hos vårdgivare kopplas mot nationella tjänster som i sin tur har kopplingar mot andra vårdsystem och andra myndigheters IT-system.

”Testuppdraget var i sig en utmaning, det var en ny nationell tjänst med många parter och olika vårdsystem som skulle integrationstestas”, förklarar Henrik Emilsson, teststrateg, som var med från början. ”Samarbetet med alla landsting och regioner har gett oss unika erfarenheter och en teknisk inblick i alla journalsystem som används i Sverige. Och genom att vi har koordinerat testaktiviteter med alla involverade parter, har vi kunnat genomföra testningen på ett effektivt och smidigt sätt utan att göra avkall på de kvalitetskrav som finns”.

Men helt slut är det inte. Tjänsten Mina intyg fortsätter att vidareutvecklas med nya funktioner och fler mottagare utöver Försäkringskassan med Nordic Medtest som testpartner. ”Initialt har vårt uppdrag varit att testa i införandefasen när vårdgivare ansluter sina journalsystem till den nationella tjänsten. Vi har även breddat testscoopet till att delta även i utvecklings- och förvaltningsfaserna, allt för att bidra till säkrare IT i vården genom att göra rätt redan från början”, avslutar Henrik Emilsson.

{}