NPÖ2 är nu i drift. Nordic Medtest har därmed avslutat ett komplext testuppdrag som är det första i raden för att säkerställa att e-tjänster som ansluts till den nationella infrastrukturen är driftsäkra och förvaltningsbara.

Nationell patientöversikt (NPÖ2) som integrerad e-tjänst.

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är en del av den svenska nationella IT-strategin för vård och omsorg. NPÖ samlar information från olika vårdsystem hos landsting, kommuner och privata vårdgivare. Nordic Medtest har i testuppdraget mot Inera AB varit delaktiga i certifieringen av själva NPÖ och samtidigt verifierat de vårdinformationssystem som producerar den data som NPÖ visar.

”NPÖ2 har varit ett omfattande testuppdrag där vi baserat på vår samlade testkompetens och testfilosofi har förfinat och breddat vår granskning till andra kvalitetskriterier som informationssäkerhet, förvaltningsbarhet och andra infrastrukturella krav” säger Robert Magnusson, leveransansvarig på Nordic Medtest.

Den nya versionen av NPÖ har fått nytt utseende och nya funktioner men den stora utvecklingen har skett i tekniken för hur information från journalerna hämtas till NPÖ och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig av journaler.

”Ju fler nationella tjänster inom e-hälsa och ju fler användare som ska anslutas till dessa, desto mer komplicerat blir det ”, förklarar Robert Magnusson. ”Ytterst handlar det om att säkerställa att det fungerar för användarna i vården och att vårdinformation hanteras på korrekt sätt, både vid utveckling av enskilda e-tjänster och vid anslutning till dessa via den nationella infrastrukturen och dess stödtjänster”.

{}