Nordic Medtest har fått i uppdrag av Inera AB att testa införandet av Elektronisk remiss åt fem landsting och en privat vårdgivare. Elektroniskt remiss gör det möjligt att skicka remisser digitalt mellan och inom landsting.

Tjänsten Elektronisk remiss som tillhandahålls av Inera AB via den nationella tjänsteplattformen införs nu i landstinget i Kalmar, Östergötland, Jönköping, Uppsala och Värmland samt hos den privata vårdgivaren Capio som en första pilot. Nordic Medtest har i samband med detta fått i uppdrag att testa och kvalitetssäkra införandet av Elektronisk remiss version 1.0 åt pilotaktörerna. Ett breddinförande med samtliga landsting planeras i ett nästa steg.

”Elektronisk remiss är en efterlängtad e-tjänst i vården som kommer underlätta vardagen för vårdpersonalen och det är viktigt att införandet blir så problemfritt som möjligt” förklarar Robert Magnusson, leveransansvarig på Nordic Medtest.

Elektronisk remiss gör det möjligt att skicka och ta emot remisser, bekräftelser, svar samt statusinformation lokalt mellan vårdgivare men också mellan landsting och regioner när patienter vistats utanför sitt hemlandsting. Nordic Medtest kommer att delta i införandets alla faser i form av stöd till landstingens egentester, verifiering av konsumenter och producenter av vårdinformation samt verifiering inför produktionssättning av e-tjänsten.

”Det känns både viktigt och kul att Nordic Medtest får vara med och bidra till ett säkert införande” avslutar Robert Magnusson.

{}