ENVi (ENvironment Virtualization) är Nordic Medtests egenutvecklade koncept för miljövirtualisering. Konceptet är unikt och gör det möjligt att snabbt sätta upp och ta ner testmiljöer efter behov.

Jonas Mattsson, testmiljöexpert, berättar om ENVi.

ENVi (ENvironment Virtualization) är Nordic Medtests egenutvecklade koncept för miljövirtualisering. Konceptet är unikt och gör det möjligt att snabbt sätta upp och ta ner testmiljöer efter behov.

”Genom ENVi kan vi snabbt sätta upp en miljö för test av nya tjänster och upprepa processen lika snabbt. En miljö som tidigare kunde ta flera dagar att ta fram kan vi nu genom ENVi få fram på 10 minuter.” säger Jonas Mattsson, testmiljöexpert på Nordic Medtest. ”

ENVi-konceptet har utvecklats på Nordic Medtest genom flera års erfarenhet av test och arbete med svensk e-hälsa och dess infrastruktur. För exempelvis test av vårdinformationssystem eller andra applikationer inom vård och omsorg är det värdefullt att enkelt kunna sätta upp och ta ner testmiljöer, för att skapa en så kallad ”sandbox”. Då kan man redan i utvecklingsskedet av en ny tjänst testa i en realistisk miljö och kan enkelt upprepa testprocessen vid utveckling av nya versioner.

”Genom ENVi kan testmiljöer snabbt sättas upp och konfigureras utifrån kunders behov så att de kan testa exempelvis nya e-tjänster i vården i en isolerad miljö och sedan konfigurera tjänsten och testa i en ny miljö lika snabbt” avslutar Jonas Mattsson.