19-20 januari genomförs en workshop i Berlin som en del i U-testprojektet där Nordic Medtest deltar som testpartner.

U-testprojektet ska utveckla en modell för testning som ska kunna användas på Cyber Physical systems (CPS), en teknik för den framtida uppkopplade patienten.

Projektet ska ta fram en modellbaserad testmetod för att användas på Cyber Physical Systems (CPS) i syfte att hitta okända osäkerheter. CPS handlar om digital uppkoppling och interaktion mot och mellan fysiska föremål och människor och som kan liknas vid Internet of things och ska i framtiden kunna användas i hälso- och sjukvården. Tanken är att om modellen och de verktyg som kommer fram är lyckosamma, så ska detta kunna appliceras på den teknik som ska kunna användas på den framtida uppkopplade patienten.

”Projektet syftar till att stärka precisionen för CPS och hitta så kallade okända osäkerheter i CPS-systemen. Nordic Medtest kommer i projektet att testa modellen på en pilot för att verifiera att den i framtiden, med stor tillförlitlighet, kan användas i hälso- och sjukvården” säger Malin Hedman, testexpert, som ska till Berlin för att representera Nordic Medtest.

I Horizon 2020-projektet U-Test, som leds av Oslo Medtech, deltar från Sverige Future Position X från Gävle med ett pilotfall (Geo Sports Case) och Nordic Medtest som testpartner. Pilotfallet ska studera den fysiska aktiviteten hos bandyspelare i realtid med hjälp av sensorer som mäter positionering, hastigheter m.m.

”Syftet med workshopen i Berlin är att modellera användningsfall för att underlätta utvecklingen av verktyg och metoder för test i projektet. Utifrån detta kan man sedan genomföra tester på piloter för att se om den modellbaserade testmetoden är tillförlitlig och möjlig att använda för den teknologi som kommer att användas för hälsokontroller på distans”, avslutar Malin Hedman.

Workshopen genomförs hos Fraunhofer FOKUS i Berlin, en av Tysklands största IT-aktörer som också deltar i projektet med sin forskningsenhet, tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike, Österrike och Norge.