Nordic Medtest har godkänts som medlemsorganisation i Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) International.

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) International är ett växande globalt initiativ med idag över 135 medlemsorganisationer som tillsammans verkar för att främja interoperabilitet mellan medicinteknisk utrustning och IT-system i sjukvården.

”Som medlem i IHE International får vi möjlighet att lära och ta del av de arbeten som pågår på global nivå – och det är kunskaper och kontakter som kommer att stärka oss som nationellt kompetenscenter inom test och kvalitetssäkring av IT i sjukvården i Sverige”, förklarar Peter Furster – verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

”Att vara med i IHE International innebär samtidigt att vi stärker vår roll som testcenter för IT i vården på den nordiska marknaden och på sikt även globalt”, konstaterar Göran Karlström – medicinansvarig på Nordic Medtest och Landstinget i Värmlands representant i flera internationella utvecklingsprojekt.

Interoperabiliteten blir allt viktigare

Det finns idag ett stort antal standarder för såväl medicinteknisk utrustning som IT-system i vården. Men ju fler system som ska samverka, desto viktigare är det med interoperabilitet – det vill säga att informationsöverföringen mellan systemen fungerar korrekt och säkert.

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) bildades 1998 av ett konsortium av experter inom radiologi och IT i USA. Idag har IHE mer än 135 medlemsorganisationer över hela världen som arbetar med interoperabilitet inom medicinteknik riktat mot sjukhussektorn. IHE tar fram profiler med urval av standardkrav – som bland kan härledas till flera standarder – som är viktiga för att saker och ting ska fungera adekvat i vårdmiljö.

IHE verkar till stor del genom att sammanföra leverantörer och användare av medicinteknisk utrustning och IT-system i vården i testmöten – så kallade ”connectathon”. Vid sådana tillfällen testas under öppen övervakning hur exempelvis röntgenutrustning och strålbehandlingsutrustning fungerar ihop – dels med varandra, dels med administrativa och patientjournalsystem.

Ett motsvarande initiativ inom välfärdsteknologi är Continua som verkar för att främja interoperabilitet mellan hem- och konsumentprodukter och IT-system i vård och omsorg.