I början av april deltar Nordic Medtest på Vitalis. För att kunna visa besökarna sina testverktyg, testmiljöer och hur de arbetar bygger de upp ett testlabb i sin monter.

Henrik Emilsson och Rikard Edgren på Nordic Medtest är två av landets främsta experter inom testning av IT-system och värdar för testlabbet. De har tillsammans utformat Nordic Medtests testfilosofi, där testning och kvalitetssäkring bygger på både intressenters interaktioner och tekniska integrationer.

”Testlabb kan låta väldigt tekniskt avancerat men är det inte”, betonar Henrik Emilsson som inbjuder till både filosofiska och praktiska diskussioner i Nordic Medtest-labbet”. Alla intresserade kan ha nytta av ett besök i labbet, såväl övergripande beslutsfattare som vill veta mer om teststrategier till teknikkunniga programvarutestare som vill veta mer om verktyg och miljöer”.

I labbet kommer Nordic Medtests testverktyg och testmiljöer att presenteras, olika testapplikationer att demonstreras och hur dessa används i olika testuppdrag.

”I testlabbet kan besökarna även få dela med sig erfarenheter från sina system och diskutera problem med oss som oberoende samtalspartner och testexpert, samtidigt som det alltid är nyttigt och utvecklande att träffa nytt folk för att lära sig av andra”, avslutar Henrik Emilsson.

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet som erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg. Vi har som testpartner lång och bred erfarenhet av nationella e-hälsotjänster avseende funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer.

Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården