Nordic Medtest deltar med 6 föreläsningar på Vitalis som går av stapeln 5-7 april på Svenska Mässan i Göteborg. Vitalis är Nordens största mötesplats inom utveckling av e-hälsa.

Peter Furster, verksamhetsnasvarig på Nordic Medtest.

”Det är både roligt och hedrande att vi fått sex föreläsningar antagna till konferensprogrammet. Det visar att intresset för Nordic Medtest och hur vi bidrar till att kvalitetssäkra e-hälsa är stort” säger Peter Furster som är verksamhetsansvarig.

Vitalis samlar över 3.000 deltagare under tre dagar. Mässan och föreläsningarna vänder sig till alla som jobbar med e-hälsofrågor, såväl vårdpersonal som beslutande ledare och politiker.

Nordic Medtest deltar med sex seminarier

  • Rikard Edgren, testexpert, håller två seminarier. En presentation av grunderna i test och en om möjligheter och risker med testautomation.
  • Henrik Emilsson, teststrateg, presenterar erfarenheter av testning av nationella e-hälsotjänster.
  • Jonas Mattsson, testmiljöexpert, och Magnus Lindström, affärsansvarig, presenterar arbetet med e-hälsosveriges sandbox och hur det kan bidra till effektivare test av e-hälsotjänster och IT-system inom vården.
  • Robert Magnusson, leveransansvarig presenterar en testmetod för användbarhet som Nordic Medtest har använt på ett flertal tester av IT-system i vården.
  • Staffan Barrefors, affärsansvarig, belyser i sin föreläsning att det går att kombinera trånga budgetramar och stora behov av effektivare IT-stöd.

Utöver föreläsningarna kommer Nordic Medtest ha en egen monter där de bygger upp ett testlabb.
”Vi kommer i testlabbet visa våra testverktyg och ge deltagarna möjlighet att testa själva i realtid mot våra testmiljöer. Sammantaget gör testlabbet och våra många föreläsningar att det kommer vara svårt att missa oss på Vitalis”, avslutar Peter Furster.

Här kan du läsa med om Nordic Medtests föreläsningar på Vitalis.